Huawei ชี้คลื่น C-Band สามารถทำ 5G เพียง 100 MHz พร้อมชื่นชมประเทศไทยใช้ 4G LTE ได้หลายความถี่

ล่าสุด Du Yeqing ดำรงตำแหน่ง Vice president of Huawei’s ได้เปิดใจในประเทศไทย ที่งาน Asia Pacific Pacific Conference ครั้งที่ ระบุว่า คลื่น C-Band เป็นคลื่นที่มูลค่าสูงมากเปรียบเสมือนทองคำสำหรับการให้บริการ 5G ซึ่งตัวคลื่นดังกล่าวเป็นซึ่งเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมของการสร้างโครงข่าย 5G

 

ทั้งนี้ เนื่องจากแบนด์วิธขนาดใหญ่ (ความกว้างของคลื่นขนาดใหญ่) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เป็น 10 เท่าทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเพลินกับการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยคุณภาพสูง ทุกที่ทุกเวลา

แต่ข้อแม้สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงสนาม 5G ควรพิจารณาการเลือกคลื่น C-Band โดยใช้เทคโนโลยีลดการใช้ตัวเชื่อมต่อ downlink-downlink ซึ่งต้องมีความสามารถในการลดขนาดสถานีฐาน ทำให้การให้สถานีฐาน 5G สามารถกระจายความถี่ในการให้บริการได้ทั้ง 2G, 3G, 4G

นอกจากนี้คลื่นความถี่ C-band สามารถให้บริการระบบแผนที่ให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตัวคลื่นเป็นสเปกตรัมที่มีประสิทธิภาพสูง

หากประเทศไทยสามารถนำคลื่น C-band spectrum มาจัดสรรแบนด์วิดขนาดใหญ่ 5G ได้ถึง 100 MHz ควรบริหารจัดการแบบระบบ TDD 2600 หรือ TDD 2300 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน

จากสถาบัน Global Connectivity Index - GCI เชื่อว่า การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ICT ในปี พ.ศ. 2568 จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง Huawei ต้องการให้ภาครัฐจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ LTE ซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถปรับบริการคลื่นความที่ได้รับอนุญาตเป็น 5G ได้ แบบ all-in-one เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของระบบ IoT ที่จะมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับอุปปกรณ์ในบ้าน

โดยทาง Huawei เร่งพัฒนาระบบ SingleTan 4T6S แบบ SingleRAN Pro, Massive MIMO, เพื่อทำให้โครงข่าย 5G สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเมื่อใช้งานจริงทางระบบต้องรองรับปริมาณอินเทอร์เน็ตที่มีความหนาแน่นสูง

พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ Huawei CloudAIR 2.0 จะสนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ตามความต้องการระหว่าง GSM, UMTS, LTE และ 5G NR และเพิ่มประสิทธิภาพของสเปกตรัม 

ซึ่งต้องชื่นชมประเทศไทย, ศรีลังกา, พม่า, มาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มีคลื่นให้บริการทั้งคลื่นความถี่สูงและความถี่ต่ำ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการพัฒนาโครงข่าย 4G , 4.5G ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ทาง Adslthailand ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติม สำหรับการให้บริการคลื่นความถี่ 5G คลื่น 3.5 GHz ที่มีหลายประเทศประมูลช่วงคลื่นความถี่นี้เพื่อนำไปให้บริการ 5G เช่นประเทศอังกฤษ, เกาหลีใต้ เป็นต้น ช่วงปลายของสัญญาช่วง 3.7 GHz ขึ้นไปเป็นการให้บริการ C-Band จึงทำให้หลายประเทศต้องย้ายหรือปรับปรุงคลื่นความถี่ให้มีความเหมาะสม ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาง FCC ( ทำหน้าที่คล้าย กสทช. และ บอร์ด DE ) กำลังประชุมหาในการหาข้อสรุปก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2018 โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ

 

1. ย้ายคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม 3.7 ถึง 4.2 GHz บางส่วนเพื่อให้บริการ 5G

 

2. ให้บริการ 5G ผ่านระบบ C-Band เช่นเดียวกับ China Mobile Taps Huawei และ Intel

ข้อมูล   huawei   vanillaplus   adslthailand   spacenews  smallcellforum

 

 

Share this Article: