True Digital Park ผนึก Google ร่วมสร้าง Academy Bangkok – A Google Space แห่งแรกในเอเชีย เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล

True Digital Park ผนึก Google เพิ่มศักยภาพคนไทยในยุคดิจิทัล ร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมบ่มเพาะความรู้ เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล พร้อมสร้าง Academy Bangkok – A Google Space แห่งแรกในเอเชีย

จากรูป: บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดย ฐนสรณ์ ใจดี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศความร่วมมือกับ Google โดย เบน คิง (กลาง) Country Director, Google ประเทศไทย ร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อคนไทยผ่านการอบรมและเวิร์คช็อป พร้อมเตรียมสร้างศูนย์บ่มเพาะทักษะดิจิทัล Academy Bangkok – A Google Space แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และแห่งที่ 2 ของโลก ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ แห่งแรกในไทยและแห่งเดียวที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ได้ครบเครื่อง

True Digital Park ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งแรกในไทยและแห่งเดียวที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ได้ครบเครื่อง ประกาศพันธมิตรกับ Google ร่วมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเพื่อคนไทย โดย Google เป็นพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลยักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่จะมาร่วมเติมเต็มระบบนิเวศ (Ecosystem) ของทรู ดิจิทัล พาร์ค ในกลุ่ม Incubators, Accelerators and Academies โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และบ่มเพาะด้านนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ ด้วยความร่วมมือผ่านการอบรม เวิร์คช็อป และกิจกรรมสร้างเครือข่ายคนยุคดิจิทัล (Networking) อีกทั้ง Google ยังเตรียมสร้างศูนย์บ่มเพาะทักษะดิจิทัลที่มีชื่อว่า Academy Bangkok – A Google Space แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และเป็นแห่งที่ 2 ของโลก ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 ปลายปีนี้ด้วย

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู มีความมุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 จึงริเริ่มพัฒนาโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Hub) ของไทย ที่จะรวบรวมคนเก่งผู้มีความรู้ความสามารถ (Talent) จากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล และเกิดการต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

ซึ่งความร่วมมือกับ Google ในการเปิด Academy Bangkok – A Google Space ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นเดียวกันที่จะส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยและภาคธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ และยังจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย”

“การเป็นพันธมิตรกับ Google นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่เราภาคภูมิใจ และเป็นความยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค ที่จะมีการสร้าง Academy Bangkok – A Google Space ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะทักษะดิจิทัลของ Google แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และเป็นแห่งที่ 2 ของโลก ในโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งแรกในไทยและแห่งเดียวที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ได้ครบครัน” ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวและเสริมว่า “การที่ Google เลือกมาเปิดศูนย์บ่มเพาะทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย นับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถปรับชีวิตและธุรกิจให้เข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ Google จะร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ แหล่งรวมความรู้ แบ่งปันแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก (Global Destination) ของคนดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Digital Lifestyle-Connecting Possibilities เติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทุกด้าน ด้วยระบบนิเวศครบวงจรที่สมบูรณ์ครบวงจรที่สุด (Complete Startup Ecosystem)”

Academy Bangkok – A Google Space จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ Google Ignite ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงกับบริษัทที่ว่าจ้าง นอกจากนี้ ศูนย์บ่มเพาะทักษะดิจิทัลแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมโครงการอื่นๆ ของ Google ในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะนักพัฒนาซอฟท์แวร์ และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยจะสามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ถึง 200 คนในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ Academy Bangkok – A Google Space จะตั้งอยู่ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 6 ซึ่งเป็นชั้นทางเข้าหลักของอาคารและเชื่อมต่อกับสถานี BTS ปุณณวิถี คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปลายปีนี้

Share this Article: