TrueCoffe ชวนผู้บกพร่องทางการได้ยิน สมัครบาริสต้าในโครงการ TrueCoffee Deaf Barista 2018

เป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการ “TrueCoffee Deaf Barista 2018” โครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในกลุ่มทรู พร้อมรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่ม กับ TrueCoffee

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ผนึกกำลังมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสมาคม คนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนกับโครงการ “TrueCoffee Deaf Barista 2018” สานต่อเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในกลุ่มทรู พร้อมรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่ม รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการที่พัฒนาหลักสูตรพิเศษโดยทีมงานคุณภาพจากทรูคอฟฟี่ พร้อมเหล่าบาริสต้าผู้บกพร่องทางการได้ยินรุ่นแรกที่มาช่วยส่งต่อความรู้แบบ “ชวนพี่สอนน้อง” ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และสนุกกับการทำงานร่วมกับผู้คนในสังคมได้แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

 

สำหรับผู้ที่สนใจ จะต้องเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน อายุตั้งแต่ 18-28 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีใจรักในงานด้านบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน สามารถส่งเอกสารสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/YoyRUcEmni2t7mIH2 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คของ TrueCoffee (SipandSurf), มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 6 สิงหาคม 2561 พร้อมเปิดคัดเลือก และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคาร AIA (เอไอเอ) ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาบัตรคนพิการ

Share this Article:

ADVERTISMENT