การรถไฟอินเดียเร่งทำ FREE WIFI จับมือ Rail-Tel และ Google รองรับการใช้ดาต้ามากกว่า 7 พัน TB ตามนโยบาย Digital India

รัฐบาลอินเดียและการรถไฟอินเดียเร่งการติดตั้งบริการ WIFI ทั่วประเทศอินเดียจำนวน 700 สถานีเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ และถือเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยเร่งจับมือ Facebook, Google, Airtel และ Reliance Jio เป็นให้สอดคล้องกับนโยบาลของภาครัฐ Digital India โดยโครงการ WIFI ถือเป็นหนึ่งในโยบาลนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "Public Open Wi-Fi" Public Open Wi-Fi" เพื่อมีเป้าหมายให้บริการอินเทอร์เน็ตราคาถูก รองรับข้อมูลมหาศาลมากกว่า 7000 TB เตรียมให้บริการผู้ใช้กว่า 8 ล้านรายต่อเดือน
 
ที่มาดังกล่าวเกิดจากภาคเอกชน Bharti Airtel และ Vodafone ได้เปิดตัว Wi-Fi เพื่อลดการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G 4G และทาง Reliance Jio มีการให้บริการ Voice over WiFi (VoWiFi) บนโครงข่าย WIFI เช่นกันซึ่งการที่ Google เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการอินเตอร์เน็ตในครั้งนี้ผ่านทาง Rail-Tel จะทำให้มีรายได้จากการโฆษณา
 
โดยในอนาคตทาง Facebook ก็จะเข้ามาให้บริการลักษณะเช่นนี้เช่นกัน 
โดยคณะกรรมการรถไฟ มอบหมายให้ Rail-Tel เร่งจัดหาบริการ FREE WIFI ให้ครบทุกสถานีภายในประเทศโดยร่วมมือกับ Google สำนักงานใหญ่ California เพื่อให้อินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการมีคุณภาพและใช้งานได้ด้วยความเร็วสูง โดยที่ผู้ใช้ให้บริการไม่จำเป็นต้องสร้างโครงข่าย Fiber ( OFC ) เพื่อให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต


 
ซึ่งทาง Rail-Tel และ Google เร่งจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมโดยใช้อุปกรณ์ SWR โดยคาดการติดตั้ง 700 สถานีภายใน 18 เดือน ซึ่งเป็นสถานีขนาดใหญ่ทั้งสถานี
 
โดยจุดเชื่อมต่อสถานีจะมีรัศมีต่ออุปกรณ์อยู่ที่ 25 - 40 เมตร มีการให้บริการโดยป้อนรหัสผ่าน ( OTP ) เข้าสู่ระบบผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการให้บริการ FREE WIFI จำนวน 30 นาที ด้วยความเร็ว 3 Mbps ใน 30 นาทีแรก หลังจากนั้นสามารถใช้งานด้วยความเร็ว 64 Kbps พบว่าลูกค้าโดยเฉลี่ยใช้งานอินเตอร์เน็ตประมาณ 350 MB เพื่อให้สามารถเช็คตารางเดินรถไฟและติดต่อสอบถามบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

จากการศึกษา Analysys Mason พบว่า ตั้งปี 2019 ระบบ WIFI สาธารณะ มีความสำคัญอย่างยิ่งใน 40 ปีนี้ โดยผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 100 ล้านคน ยอมจ่ายค่าใช้บริการ WIFI 2 ถึง 3 พันล้านเหรียญต่อปี ซึ่งจะประสบความสำเร็จไม่ต่างกับธุรกิจโทรคมนาคมมือถือและบรอดแบนด์
 
ในปี 2017-19 ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ GDP ประมาณ 20 พันล้านเหรียญ
 
 
Share this Article:

ADVERTISMENT