nPerf เผยผลทดสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ต Fixed-Broadband ประเทศไทย ครึ่งปีแรก 2018

nPerf ให้บริการแอพพลิเคชั่นทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.nperf.com และแอพพลิเคชั่น nPerf เผยผลสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ต Fixed-Broadband ประเทศไทย ครึ่งปีแรก 2018

ช่วงเวลา 1 มกราคม 2018 - 30 มิถุนายน 2018 มีจำนวนการทดสอบ Fixed-Broadband ทั้งสิ้น 4,043,963 ครั้งในประเทศไทย

3BB มีค่าเฉลี่ย Download 54.58Mb/s ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 และค่าเฉลี่ยโดยรวมของ ISP มีค่า Download เพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อปลายปี 2017 ถึง 27%

CAT Telecom มีค่าเฉลี่ย Upload 35.19Mb/s ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 

ในขณะที่ True Internet มีค่าเฉลี่ย Latency ที่ 21.52ms ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018

ดูรายงานฉบับเต็มได้ที่ nPerf

** หมายเหตุ : บทความนี้ เป็นผลสำรวจของ nPerf โดยทาง ADSLThailand ถือลิขสิทธิ์ Gold Partner ห้ามมิให้ ผู้ให้บริการหรือ ISP นำโลโก้ Award ไปใช้ หรือทำโฆษณาโดยเด็ดขาด หากต้องการนำไปใช้ สามารถติดต่อทีมงาน ADSLThailand

Share this Article: