ดีแทค กังวลคลื่นความถี่ต่ำ 900 MHz กวนสัญญาณและต้องลงทุนเพิ่ม เสี่ยงต่อผู้ชนะประมูลฯ และกลุ่มโทรคม

ดีแทคเข้าปรึกษา กสทช อีกครั้งในวันที่ 17 ก.ค. 61 ย้ำเงื่อนไขเพิ่มเติมในการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ก่อให้เกิดประเด็นการรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่ และส่งผลคุณภาพโครงข่ายระยะยาวสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยการเทขายต่ำสุดของหุ้นดีแทค 5 % ที่ 37.50 บาท หลังปันผลวานนี้ 16 กค. ที่ผ่านมา นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ถึงกรณีที่ dtac มีความกังวลสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ในการทำระบบป้องกันสัญญาณรบกวนอุปกรณ์และความถี่คลื่นอื่น (filter)

การที่ dtac มีความกังวลสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ในการทำระบบป้องกันสัญญาณรบกวนอุปกรณ์และความถี่คลื่นอื่น หรือ Filter ที่ทาง กสทช. กำหนด และนักลงทุนยังไม่เชื่อมันเรื่องการแสดงเจตนาในการประมูลคลื่น 900 MHz  และเมื่อ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา หลังจากบอร์ดกสทช.อนุมัติประมูลคลื่น 1800,900 Mhz ยันดีแทคจะได้เยียวยาต้องเข้าประมูล

 

ทั้งนี้ เนื่องจากบอร์ด กสทช. พิจารณาเห็นว่าผู้ประมูลได้ต้องมีต้นทุนที่ต้องไปจัดทำระบบป้องกันคลื่นรบกวนประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงให้ลดราคาเริ่มต้นในการประมูลลง สำหรับการจัดประมูลคลื่น 900 MHz จะประมูลในวันที่ 18 ส.ค.คลื่น 1800 MHz ประมูลวันที่ 19 ส.ค.

 

ราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคลื่นความถี่ต่ำย่าน 900 MHz ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะนอกพื้นที่เขตเมือง ขณะนี้ ดีแทคจึงต้องปรึกษาร่วมกับกสทช. เพื่อให้มั่นใจว่าการประมูลคลื่นความถี่จะสร้างประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทั้งรัฐและลูกค้า"

 

https://youtu.be/QquXj5FKM6A

 

ย้ำประเด็นหลักต่อเงื่อนไขการประมูลใบอนุญาต 900 MHz

 

1. เงื่อนไขในการอนุญาตข้อ 16 ที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่และการรบกวนระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยมีภาระในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (filter) ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz และผู้ให้บริการระบบคมนาคมขนส่งทางราง จำนวน โครงการซึ่งในเบื้องต้น คาดว่าจะมีประเด็นปัญหา คือ

               ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เชื่อว่าจะสูงกว่าจำนวนเงินที่ กสทช. ลดราคาขั้นต่ำของการประมูลให้จำนวน 2,000 ล้านบาทมาก

               ปัญหาในทางปฏิบัติที่ผู้ชนะการประมูลจะเข้าไปดำเนินการติดตั้งfilter ในสถานีฐานของผู้รับใบอนุญาตรายเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่ออกประกาศการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ฉบับนี้ ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก

               ปัญหาในทางเทคนิคและทางปฏิบัติในการดำเนินการติดตั้ง filter ให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางซึ่ง ณ ขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าเป็นระบบอะไร

2. เงื่อนไขในการอนุญาตข้อ 17. กสทช. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่เป็นช่วง 885-890/930-935 MHz ในกรณีที่จำเป็น โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ซึ่งในกรณี จะต้องติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (filter)  ณ สถานีฐานของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพิ่มเติมจากที่ต้องดำเนินการในกรณีแรกตามเงื่อนไขข้อ 16

ทั้งนี้ เงื่อนไขการประมูลเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 900   MHz ที่ กสทช. นำออกมาประมูล ซึ่งดีแทคได้เข้าหารือกับ กสทช. เพื่อให้การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำคลื่นความถี่ต่ำมาใช้ประโยชน์ได้ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม และประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งจะส่งผลสร้างรายได้ให้รัฐบาล

Share this Article: