42 บริษัท ผ่านคุณสมบัติทีวีดิจิตอล เตรียมประชุมชี้แจงร่วมกัน 1 ต.ค.นี้

กสทช.สรุปยอดผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลขณะนี้ มีจำนวน 42 บริษัท พร้อมจัดประชุมชี้แจงพร้อมกันทุกบริษัท 1 ต.ค.นี้ ที่สโมสรกองทัพบก ถ.วิภาดี

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ (วันที่ 30 ก.ย. 2557) มีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพิ่มเติมอีก จำนวน 26 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ เคเบิ้ล จำกัด  2.บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำกัด  3.บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  4.บริษัท แฟลิมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  5.บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  6.บริษัท นิคอนไทย เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  7.บริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด  8.บริษัท ไทยแชท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  9.บริษัท แฟมิลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด  10.บริษัท แอ็คคิวเร็ท บิสิเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  11.บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  12.บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  13.บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด  14.บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด  15.บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด  16.บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  17.บริษัท โฟร์ ซิสเตมส์ จำกัด  18.บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  19.บริษัท ซันไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด 20.บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด  21.บริษัท โอปาล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  22.บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  23.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโปร โปรเกรส  24.บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  25.บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  26.บริษัท เอส. ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด รวมจนถึงขณะนี้มีบริษัท    ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 42 บริษัท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล       ในวันที่ 1 ต.ค. 2557 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต 

 “สำนักงาน กสทช. ยืนยันพร้อมแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลล็อตแรก จำนวน 4.645 ล้านใบ ในวันที่ 10 ต.ค. 2557 นี้ ผ่านไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ใน 21 จังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมมากกว่า 80%” ฐากรกล่าว

Share this Article: