3BB CSR To School เสริมศักยภาพเยาวชน ให้เข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ ​

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศ ได้เดินหน้าสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง  (CSR:Corporate Social Responsibility) ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “เยาวชน” และ “การศึกษา”  เป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของสังคม 

 

 

3BB จึงมองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มเยาวชนมากที่สุด  และจากการที่ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดว่ามีน้อยกว่าเด็กในเมืองใหญ่และทั่วโลก 3BB ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด จึงอยากจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยบริษัทฯได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 77 จังหวัดและสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB และ WiFi ให้กับโรงเรียนต่างๆ ฟรี  โดยขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้วกว่า 500 โรงเรียน และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว ล่าสุด คุณประจักษ์  คุณาวุฒิ Chief Operating Officer  พร้อมด้วยผู้บริหารและ พนักงาน 3BB จัดกิจกรรม 3BB CSR to School  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกับนักเรียน ร่วมเล่นเกมส์ การแข่งขันตอบปัญหาและมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน   ที่โรงเรียนวัดอินทร์ จ. นนทบุรี   เมื่อเร็วๆ นี้

Share this Article: