"ประจิน" ย้ำ ดีอี สานต่อโครงการไอซีทีเดิม ตั้งเป้าพัฒนาไม่เกิน 3 เดือน ทุกโครงการแล้วเสร็จในปี 60

"ประจิน จั่นตอง" ยัน ดีอี สานต่อโครงการไอซีทีเดิม ตั้งเป้า 1-3 เดือนพัฒนา-เพิ่มคน ขณะที่แผนนโยบายรอทำงานต้องแล้วเสร็จทุกโครงการปี 2560 

 

 

แหล่งข่าวรายงาน เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ก.ย.2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวง เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า หลังจากได้รับฟังการรายงานแผนราชการของส่วนต่างๆ แล้ว ต่อจากนี้ในเวลา 1 เดือน กระทรวงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจในการสนับสนุนนโยบายที่ช่วยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เพราะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการในแผนงานจนครบถ้วนแล้ว ต่อจากนี้คือ ช่วงที่หน่วยงานจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน โดย 1-3 เดือนแรก จะเป็นการพัฒนาบุคลากรและการบรรจุอัตราเพิ่มเพื่อเติมเต็มในส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่และในหน่วยงานที่ยังขาดกำลังคน 

 

ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่ จะต้องสานต่อให้แล้วเสร็จในปี 2560 ส่วนโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วแต่ยังไม่เริ่ม ยืนยันว่าจะดำเนินการต่อตามนโยบายหลักที่กำหนดไว้ ซึ่งทุกโครงการจะต้องรองรับและสอดคล้องกับหน่วงงานอื่น อาทิ มหาดไทย พัฒนาสังคม การดูแลด้านสาธารณสุข และในส่วนการพัฒนาให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในการเชิญ กสทช มาร่วมรับฟังด้วย ประจิน กล่าวว่ายังเพื่อต้องการแนะนำบุคลากรของกระทรวงฯ ให้ กสทช ได้ทำความรู้จัก เนื่องจากมีบางงานต้องทำร่วมกัน ตนเข้ามาทำหน้าที่รักษาการ แบบไม่ก้าวล้ำตำแหน่ง ยืนยันให้เกียรติรมต.ที่จะมา คาดหลัง ตค.นี้ เพราะในช่วง 1 เดือนต่อไปจะต้องเตรียมพร้อมกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จในกำลังคนเสียก่อน

 

Share this Article: