"กิตติศักดิ์" ซีอีโอ แคท เทเลคอม ยื่นลาออกแล้วรออนุมัติ

ล่าสุด "กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ" ยื่นใบลาออกจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ แคท เทเลคอม แล้ว โดยรอคณะกรรมการพิจารณา ขณะที่ประธานสหภาพแรงงานฯ ขอให้ ceo คนใหม่ต้อง "เป็น" มองขาดธุรกิจโทรคมนาคมให้ออก นอกจากนั้น มติที่ประชุมบอร์ดฯ ให้จัดทำแนวทางการปรับปรุงงานส่งสำงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป

 

 

 

 

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงาน กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 

สังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท กล่าวว่า ตนมองบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนต่อไปนั้น ควรจะเป็นคนของ บมจ.กสท เพราะด้วยความคุ้นเคยและการร่วมงานในบริษัท นอกจากนี้ ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องมองธุรกิจโทรคมนาคมให้ออก สามารถบริหารองค์กรและคณะผู้บริหารให้สอดคล้องกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคปัจจุบัน

 

สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการของ บมจ.กสท ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ บมจ.กสท ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำบัญปีชี 2556 และให้จัดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ บมจ.กสท ให้กับสำงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2557 และเห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการตามมติการประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจำนวน 2 คน ในคณะกรรมการกฏหมาย ข้อสัญญาและการอุทธรณ์ด้วย

 

ทั้งนี้ หลังจากเลิกประชุม พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการ ไม่ให้สัมภาษณ์ และยังไม่มีการแต่งตั้งโฆษกเพื่อทำหน้าที่แถลงข่าวและตอบข้อซักถามใด

Share this Article: