“ETDA ร่วมงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24” ที่ผ่านมา

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 รางวัลเกียรติยศของคนภาพยนตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของ ETDA ให้เกียรติร่วมงาน 

สุรางคณา วายุภาพ (คนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 รางวัลเกียรติยศของคนภาพยนตร์ โดยมีคณะผู้บริหารให้เกียรติร่วมงาน อาทิ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, อัจฉราพร หมุดระเด่น ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์  (ที่ 2 จากขวา) และ รจนา ล้ำเลิศ (ขวาสุด)  ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการฯลฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อเร็วๆ นี้

Share this Article: