“เอ็ตด้า” ร่วมกับ “เอ็มพีเอ” เปิดบ้านเสวนา “ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

ยุคดิจิทัลเป็นยุคที่เยาวชนเผชิญกับหลากหลายสิ่งเร้าผ่านโลกออนไลน์ ถึงเวลาหรือยังที่จะหาทางปกป้องลูกหลานจากโฆษณายั่วยุบนอินเทอร์เน็ตที่ถาโถมเข้ามามากมาย เชิญร่วมเวทีเสวนา  “ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association (THAILAND)) หรือ MPA(เอ็มพีเอ) เปิดเวทีเสวนา  “ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล” 

 

นำโดย หญิงเก่งแห่งวงการไอที “สุรางคณา วายุภาพ” ผู้อำนวยการ ETDA ที่เปิดบ้านต้อนรับ ดร.พอล วอตเตอรส์ (Dr. Paul Watters) โปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยแมซซี(Massey University) ประเทศนิวซีแลนด์, ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและ ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นบนเวทีเสวนา โดยมี อุมาศิริ ทาร่อน รองผู้อำนวยการ MPA รับหน้าที่ดำเนินรายการ

​ใน วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องโอเพ่นฟอรั่ม (Open Forum) ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาฟรี! เพียงสำรองที่นั่งที่ 0 2123 1207ต่อ 90742 อีเมล์ ictlawcenter@etda.or.th รายละเอียดเพิ่มเติมที่www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th/

 

Share this Article: