“สุภิญญา” เผย ยังไม่มีการส่งหนังสือทวงเงินงวด 3 ทีวีดิจิตอล 5 ช่อง

“สุภิญญา” เผยยังไม่มีการส่งหนังสือทวงเงินงวด 3 ทีวีดิจิตอล 5 ช่อง ขณะที่ช่องประชารัฐ ทำได้ แต่ขอข้อมูล-เหตุผล นโยบายชัดเจนกว่านี้

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าวว่า สำนักงานได้จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังทีวีดิจิตอล 5 ช่อง ได้แก่ ช่องจีเอ็มเอ็ม25 ,ช่องวันเอชดี 31 ,ช่องพีพีทีวี ,ช่องไทยรัฐทีวี และช่องไบร์ททีวี ให้นำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 3 หลังจากที่ทั้ง 5 ช่องไม่นำเงินมาชำระตามเวลาซึ่งครบกำหนดเวลาไปเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2559 ที่ผ่านมานั้น ตนขอยืนยันว่ายังไม่มีการจัดส่งหนังสือใดๆ ไปถึง 5 ช่องดังกล่าว  เนื่องจาก กสท. ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร โดยล่าสุดศาลปกครองยังไม่มีหนังสือเรียก กสทช. ไปชี้แจงแต่อย่างใด

 

ขณะที่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการ กสท. ได้โพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์ @DrNateeDigital ระบุว่า กรณีที่ประชุม กสท. เมื่อ 6 มิ.ย.2559 ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ประชารัฐ เป็นหนทางหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ในการดำเนินการ กสท. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ศึกษาในประเด็นดังกล่าว บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาเมื่อครั้งที่ผ่านมา ในข้อเท็จจริงแล้ว กสท. ได้กำหนดให้มีช่องบริการสาธารณะประเภทที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ ประชาชน

 

ทั้งนี้ ตัวอย่างช่องสาธารณะประเภทดังกล่าวในปัจจุบันคือ ช่อง 11 และช่องโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งได้มีการออกอากาศผ่านช่องทางต่างๆ ในกรณีข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  กสท. อาจยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการจัดทำช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่เป็นฟรีทีวีนั้น จะต้องดำเนินการโดยหน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยชัดเจน มีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ ในกรณีที่มีแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีความชัดเจน กสทช.จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายองค์กรฯ 2553

 

“ในกรณีหนังสือของเลขาธิการ ครม. ถึงข้อคิดเห็นจากการประชุม ครม. เมื่อ 19 เม.ย.2559 จึงยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอถึงหนทางปฏิบัติที่ประชุม กสท จึงมีมติว่าการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ช่องประชารัฐ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ แต่ กสท. ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลสู่ ปชช. โดยในระยะสั้นอาจเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ได้” พ.อ.นที กล่าว

 

 

Share this Article: