ไอซีที เล็งใช้งบ 7 พันล้านบาท สร้างดาวเทียมภาครัฐไว้ใช้งานเอง

ไอซีที เล็งสร้างดาวเทียมภาครัฐไว้ใช้งาน หวังแก้ปัญหาความมั่นคง-เพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ คาดใช้งบกว่า 7 พันล้าน 

 
พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที  เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วยการให้คณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติไปศึกษารายละเอียดการสร้างดาวเทียมภาครัฐ เพื่อนำมาใช้เฉพาะการให้บริการที่เกี่ยวของกับภาครัฐ โดยจะแยกกับส่วนที่เป็นพาณิชย์ชัดเจน ปกติรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญานดาวเทียมแก่เอกชนประมาณ 7-8,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้ 7 กระทรวงในไทยได้ใช้งาน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย หากรัฐมีดาวเทียมไว้ใช้เอง ก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้ ซึ่งงบประมาณในการสร้างดาวเทียม 1 ดวง อยู่ที่ 7-8,000 ล้านเช่นกัน 
 
"ก็ต้องยอมรับก่อนว่า คนที่สามารถทำงานได้ในตอนนี้คือเอกชน เพราะเรายังต้องใช้ดาวเทียมเขาอยู่ อีกทั้งในบางครั้งการรักษาความลับ หรือความมั่นคงของรัฐจำเป็นจะต้องมีดาวเทียมไว้ใช้เอง รัฐดูแลเอง ดังนั้น แนวคิดเรื่องนี้จึงต้องศึกษาดูอย่างละเอียด เพราะการสร้างดาวเทียมเองจะต้องใช้งบในการดูแลส่วนนี้ด้วย" รัฐมนตรีว่าการไอซีที กล่าว
 
พรชัย กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้ปลัดไอซีที เร่งแก้ไขปัญหาของสัญญาสัมปทานดาวเทียมระหว่างกระทรวงไอซีทีกับบริษัทไทยคมให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน โดยประเด็นดาวเทียมไอพีสตาร์ (ไทยคม4) ไม่ได้อยู่ในสัญญาสัมปทานนั้นจะมีการคำนวณค่าปรับและค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างไร และไทยคมจะต้องเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หรือกลุ่มชินคอร์ปให้อยู่ในสัดส่วน 51% ตามสัญญาเดิม จากปัจจุบันอยู่ที่ 40-41% ส่วนดาวเทียมไทยคม 6 อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อส่งมอบให้กระทรวงไอซีทีตามสัญญาสัมปทาน
Share this Article: