ไอซีที เผยหาก แคท เทเลคอม พลาดประมูล 4G จะใช้คลื่นทำบรอดแบนด์ไวไฟภาครัฐ

ไอซีที เผยหนุน บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ แคท เทเลคอม ลงประมูล4G ขณะที่หากไม่ได้ไลเซ่นส์ แนะใช้คลื่นที่กันไว้เพื่อบริการสาธารณะต่อยอดเป็นบรอดแบนด์ ไวไฟให้หน่วยงานรัฐ พร้อมอาสาเป็นตัวแทนในการพูดคุยกสทช.เพื่อขอคลื่น 900 MHz ให้ทีโอทีช่วยงานรัฐบาลหนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ตามกรอบของกฎหมายที่เสนอร่างพ.ร.บ.ใหม่ 8 ฉบับนั้น อำนาจการจัดสรรคลื่นความถี่ตามแผนแม่บทก็ยังเป็นของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามเดิม เพียงแต่คณะกรรมการการ  ดิจิทัล อีโคโนมี (Digital economy) จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการแบ่งคลื่นความถี่ที่มีอยู่บางส่วนออกมาให้บริการสาธารณะสำหรับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ไม่ใช่จัดสรรคลื่นเพียงเพื่อการพาณิชย์เพียงอย่างเดียวเหมือนในขณะนี้

อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยืนยันว่าต้องการจะเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 4G ในย่าน 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาตๆละ12.5 MHz เพื่อนำมาให้บริการลูกค้าต่อนั้น เขาเห็นด้วยและไอซีทีให้การสนับสนุนเต็มที่ เพราะในด้านของแคทเองก็มีศักยภาพสูง มีเงินสดในมือเพียงพอ และน่าจะดำเนินธุรกิจได้ดี แต่หากท้ายที่สุดไม่สามารถประมูลแข่งกับเอกชนได้ แคทก็สามารถนำคลื่นที่กันเอาไว้สำหรับให้บริการสาธารณะมาต่อยอดเป็นบริการภาครัฐให้แก่หน่วยงานรัฐด้วยกันเอง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) บริการไวไฟ หรือแม้แต่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์

ทั้งนี้ การกันคลื่นความคลื่นเพื่อให้บริการสาธารณะนั้น รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรนั้นๆที่รับจะต้องเป็นให้บริการเองไม่ให้สามารถโอนสิทธิ์ไปให้ใครได้ แต่การทำบริการสาธารณะเองนั้น แคทก็สามารถนำคลื่นที่ได้เปล่าๆไปให้บริการรัฐด้วยกันเองได้ ก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญคือการขับเคลื่อนภาพรวมให้ไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมี่

อีกทั้ง จากข้อเรียกร้องของบมจ.ทีโอที ที่ต้องการใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ต่อไปหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมือถือกับบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ในปี 2558 นั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมทั้งระบบ ที่มีนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เป็นรองประธาน จะมีการหารือนำประเด็นคลื่น 900 MHz ไปหารือกันด้วย 

เนื่องจากบมจ.ทีโอที ได้ยืนยันว่า หากได้คลื่น 900 MHz มาบริหารจัดการต่อไป จะทำให้ทีโอทีมีรายได้และอยู่รอดไม่ขาดทุนไม่เป็นภาระรัฐบาล ส่วนจะเจรจาได้คลื่นหรือไม่ ทีโอที ต้องมีแผนเตรียมการรองรับไว้ทั้งสองรูปแบบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ต้องหารือถึงคลื่นอื่นๆด้วยที่ทีโอทีครอบครองทั้ง 900 1900 2300 และ 2700 MHz  ทีโอที ต้องมีแผนเตรียมการรองรับไว้ทั้งสองรูปแบบด้วยคือได้คลื่น 900 MHz บางส่วนมาบริหารต่อ หรือไม่ได้คลื่นเลย


ดังนั้น แนวทางที่จะทำให้กสทช.สามารถดำเนินตามแผนงานต่อไปได้ รวมถึงความอยู่รอดของรัฐวิสาหกิจต่อไปในอนาคตจะต้องมีแนวทางปฎิบัติอย่างไร เพราะก่อนนี้ทีโอทีและกสทได้เสนอในการแก้กฎหมายในมาตรา83 วรรค 3 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ว่าด้วยการส่งเงินรายได้เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งทีโอทีกับกสท ระบุว่าหากยังมีกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างหนัก
Share this Article: