ไอซีที เผยพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ใช้จริงกลางปีนี้ พร้อมตั้งคณะกรรมการศก.ดิจิทัล

ไอซีที เผยพ.ร.บ.ปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ใช้จริงได้กลางปีนี้ ขณะที่การตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลชั่วคราว นายกฯไม่เห็นด้วย ควรตั้งกรรมการชุดจริง พร้อมยืนยัน กสทช.ยังมีอำนาจในมือ

 
พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า จากกรณีที่มีการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของชุดกฎหมายตามร่างพ.ร.บ.ดิจิทัล โดยมีหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์และร่วมกันเสนอความเห็นว่าต้องการให้ปรับแก้ส่วนใดบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างแก้กฎหมายในส่วนของสำนักงานกฤษฎีกาและคาดว่าในเดือนมี.ค.58 จะส่งเข้าวาระของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้และน่าจะมีผลบังคับใช้กลางปีนี้
 
ทั้งนี้ ยืนยันว่าร่างกฎหมายที่ออกไปเขียนโดนการระดมสมองของนักกฎหมายหลายคนไม่ใช่มีคนเขียนกฎหมาย 2-3คน ตามที่มีหลายฝ่ายโจมตี และการออกกฎหมายเป็นหน้าที่และไอซีทีเป็นผู้ริเริ่มไม่ใช่กองทัพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน อีกทั้ง ปัญหาตอนนี้คือการตีความ การจับใจความว่า จะเป็นภัยต่อคนใช้ แต่อยากให้อ่านในมาตรา35วรรค 3 และมาตรา36 ให้ละเอียดขึ้นจะได้มีการทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งได้มอบหมายให้สพธอ.ทำความเข้าใจกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้มากขึ้น จะได้ไม่กลัวเรื่องการเข้าลงทุนในประเทศ
 
ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเดิมที่คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.58 นี้ คงไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่าไม่ควรมีกรรมการชั่วคราว ควรแต่งตั้งให้เสร็จอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายแล้วเสร็จในกลางปีนี้เช่นเดียวกัน โดยกรรมการดิจิทัลจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 32 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ,รองนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำพ.ร.บ. ,ประธาน กสทช. และตัวแทนจากภาคเอกชน
 
นายพรชัย กล่าวต่อว่า การกำหนดร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ฉบับนั้น  มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของ กสทช. เนื่องจาก กสทช.ยังดำเนินตามกฎหมาย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายใหม่นั้น อำนาจหน้าที่ของ กสทช.ที่ยังคงอยู่ 
 
ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่ ครม.ให้ความเห็นชอบอีก 8 ฉบับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่ง ครม.เห็นชอบและส่งให้คณะกรรมาการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจแก้ไขต่อไปดังกล่าวนั้นอาจจะปรับให้เหลือ7ฉบับ ในเรื่องร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ...  โดยสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยกำหนดให้ส่งเงินค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เป็นจำนวน 50% ของค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาต ซึ่งร่าง พ.ร.บ.นี้จะยุบรวมไปกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับอื่น เพื่อความเหมาะสมมากขึ้น
Share this Article: