ไอซีที เผยบอร์ด digital economy แต่งตั้งแล้วเสร็จมค.ปีหน้า

ไอซีที เผยบอร์ด digital economy แต่งตั้งเสร็จช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม2558 พร้อมสั่งการบ้านให้หน่วยงานในสังกัดไปกำหนดยุทธ์ศาสตร์ดาวเทียม ตลอดจนทำแท็ปแลต "คืนความสุข" ให้ประชาชน

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ในการประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที เมื่อวันที่ พ.ย.57 ที่ผ่านมา จากการที่ไอซีที มีแผนจะสร้างดาวเทียมสื่อสารเพื่อความมั่นคงมาใช้งานเอง จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกับกำหนดยุทธศาสตร์ เรื่องอวกาศ ว่าควรไปในทิศทางใด อาทิ วงโคจร การใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งควรจะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการหรือไม่และควรเป็นผู้ประกอบการของไทยหรือต่างชาติ โดยมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี ม.ร..ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีตนเป็นรองประธาน  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวน เรื่องที่ได้ไปลงนามความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ พ.ย.57 ว่าให้หน่วยงานต่างๆ ทวบทวนเอ็มโอยูที่มีอยู่ และแจ้งมายังรัฐบาลว่าเอ็มโอยูใดบ้างที่จะดำเนินการต่อ และเอ็มโอยูใดบ้างที่จะให้มีการยกเลิก รวมทั้งในที่ประชุมยังมีการกำชับให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานใหม่ เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลหลายประเภทที่สำนักงานสถิติฯ จัดทำเก็บไว้สามารถนำใช้หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสามารถนำมาขายให้แก่ภาคเอกชนหรือผู้ที่สนใจได้

ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายดิจิตอลอีโคโนมี (Digital economy) คาดจะมีการตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จในช่วงเดือนธ.ค.-ม.ค.58 ภายหลังมีการเสนอกฎหมาย ในรูปแบบ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เสนอเข้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จะยังมีการกำหนดขอบข่ายของอำนาจของกรรมการ อาทิ สามารถสั่งการได้ และสามารถตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้ คาดภารกิจแรกที่จะเข้ามาดำเนินการจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากดิจิตอลอีโคโนมี ต้องการให้ทุกหน่วยงายรัฐเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลขึ้นไปบนระบบคลาวด์เพื่อใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด แต่ขณะนี้มีเพียง 3-4 หน่วยงานเท่านั้นที่ดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังเตรียมออกแท็ปเล็ตแบรนด์ไทย ภายใต้ชื่อ "คืนความสุข" ตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีแท็ปเล็ตแบรนด์ไทยราคาถูกให้ประชาชนซื้อได้ และทางไอซีทีได้ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ซีเกท ไมโครซอฟท์ กูเกิล 

Share this Article: