ไอซีที เผยนายกฯ อนุมัติตั้งบอร์ด Digital Economy ชั่วคราว

ไอซีที เผยนายกฯ อนุมัติตั้งบอร์ด Digital Economy ชั่วคราว ประชุมนัดแรกกลางเดือนมีนาคมนี้ พร้อมคุยไทยคมสถานะไอพีสตาร์ 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที  เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ หรือ บอร์ดดีอี ขึ้นชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางโครงสร้างแผนงานเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างที่รอกฎหมายเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพ.ค.58นี้ ซึ่งบอร์ดดีอีชั่วคราวจะประชุมนัดแรกกลางเดือนมี.ค.นี้
 
ทั้งนี้ บอร์ดดีอี หรือ Digital Economy จะเป็นการหารือเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 32 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ,รองนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำพ.ร.บ.ฯประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และตัวแทนจากภาคเอกชน
 
ล่าสุดได้ร่วมประชุมกับ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อกำหนดแผนงานทิศทางการบริหารงานของดาวเทียมทุกดวงที่มีอยู่ในวงโคจรตามสิทธิ์ที่ไอซีทีได้รับจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) โดยเบื้องต้นคาดว่าแผนงานกิจการอวกาศทั้งหมดจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือนเม.ย.นี้ จากนั้นจะนำเข้าสู่วาระของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 

นอกจากนี้ ไอซีที และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จะได้หารือเกี่ยวกับแผนการบริหารงานไอพีสตาร์ว่าจะให้อยู่ในสถานะอะไร ทั้งดาวเทียมสำรองไทยคม 3 ตามที่ไทยคมอ้าง หรือให้เป็นดาวเทียมดวงใหม่เลย หากได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเป็นดาวเทียมดวงใหม่อาจจะมีการเจรจาเพื่อร่างสัญญาแนบท้ายขึ้นใหม่ เพื่อกำหนดอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียม แต่หากกำหนดร่วมกันให้เป็นดาวเทียมสำรองไทยคม 3 ก็จ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

 

ทั้งนี้ ประเด็นหารือกับไทยคมยังมีเรื่องการให้ใบอนุญาตดาวเทียมไทยคม 7 เพราะปัจจุบันไทยคมถือใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพียงอย่างเดียว แต่ไทยคมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่จากไอซีทีด้วย และต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ไอซีทีด้วย

 

Share this Article: