ไอซีที เตรียมเบิกงบ 38 ล้านบาทจ้างที่ปรึกษาเศรษฐกิจดิจิทัล

รมว.ไอซีที เผยเตรียมอนุมัติงบ 38 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษาช่วยทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

 

พรชัย  รุจิประภา  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที​ เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบงบประมาณจำนวน 38 ล้านบาท เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากกระทรวงไอซีทีไปสู่กระทรวงดิจิติทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวง แต่งตั้งทีมงานและจ้างที่ปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจกับข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับปรับแนวคิดการทำงานเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวง ขณะเดียวกันก็ได้เร่งให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)​ ,บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)​ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

 

สำหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2558นั้น กระทรวงไอซีที ได้เบิกจ่ายไปแล้ว  20%ของวงเงิน 5,590 ล้านบาท จึงได้กำชับให้ทุกส่วนงานเร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนมี.ค.58นี้ ต้องเบิกจ่ายได้เกิน 50% หรือกว่า 2,500 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ  หากเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หัวหน้าส่วนงาน อธิบดี  ปลัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

“ผมมาทำงานตั้งแต่เดือนก.ย.57 ก็ได้กำชับให้เร่งจัดทำเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะเดินหน้างานในปีงบประมาณ 2558 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ระวังตัวกันมากเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จนเกิดปัญหา แต่ในหลักการถ้าทำตามระเบียบ ทำส่ิงที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องกลัว และหากส่ิงใดนำมาเสนอผ่านความเห็นของผมแล้ว ผมรับผิดชอบทั้งหมด” รมว.ไอซีที กล่าว

 

สำหรับงบประมาณการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง จำนวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกวงเงิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มาจากงบประมาณปี57 และเน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้น ก็ปรับให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย ส่วนอีก 5 ล้านบาทเป็นงบของปีงบประมาณ 2558 ก็ต้องไปพิจารณาให้ละเอียดว่าภารกิจต้องไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนแรก เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

Share this Article: