ไอซีที มีแผนร่วมทุนอเมริกา ผลิตแท็ปเล็ตแบรนด์ไทยขายราคาถูก

ไอซีที แย้มมีแผนร่วมทุนชาติมหาอำนาจตะวันตก ผลิตแท็ปเล็ตแบรนด์ไทยขายราคาถูก กระตุ้นและผลักดันนโยบาย digital economy 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดเผยว่า ได้แสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทนบริษัทของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เข้าพบไอซีที ว่า ต้องการให้สหรัฐอเมริการ่วมกับไทยผลิตแท็ปเล็ตภายใต้แบรนด์ไทย และขายให้กับคนไทยในราคาถูก เพื่อให้ ประชาชนในประเทศเข้าถึงการใช้งานไอซีทีมากขึ้น ถือเป็นการตอบสนองนโยบาย digital economy ของรัฐบาล 

ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้น 1 ชุด มีรองปลัดไอซีทีเป็นประธาน ซึ่งเป็นคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้านไอซีทีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรรมชัดเจนต่อจากนี้ โดยสหรัฐฯ เสนอเขัามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อรองรับ digital economy ให้ได้มากที่สุด


ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการสร้างดาวเทียมของประเทศ เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติ เพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง และจะถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่จะฟื้นบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้ หลังจากได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งการสร้างดาวเทียมของประเทศจะต้องเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน
Share this Article: