ไอซีที เผยอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน วางโครงข่ายยึดมติครม.เดิม คาดสิ้นปี 59 ขยายได้ 10,000 จุด

ไอซีที เผยอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน คาดรู้ผลจัดซื้อจัดจ้างกันยายนนี้ แคท-ทีโอที ได้ตามโผ วางโครงข่ายยึดมติครม.เดิม คาดสิ้นปี 59 ขยายได้ 10,000 จุด

 

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ‘พลิกบริบทประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล’  ภายในงาน Thailand : Digital Transformation ว่า โครงการที่รัฐได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกิจกรรมที่เริ่มทำ ได้แก่ โครงข่ายอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน หรือ โครงการนำร่องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน จำนวน 10,000 แห่ง โดยส่วนนี้ใช้งบปรมาณที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา นำมาใช้พัฒนาในส่วนโทรคมนาคม รวมถึงการวางพื้นฐานให้ประชาชนได้เข้าใจและมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ทั้งนี้ ในแผนดำเนินการโครงการดังกล่าว ตอนนี้ทีโออาร์ได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่เข้ามารับผิดชอบวางโครงข่ายนั้น จะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนก.ย.2559 ซึ่งเป็นบริษัทที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติไว้ ได้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2559 จะสามารถวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านได้ตามกรอบเดิมที่กำหนดไว้ 10,000 หมู่บ้าน

อีกทั้ง ในส่วนการเรียนนั้น จะมีการปรับแผนให้มีการใช้ระบบเดียวกันและสอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยกระทรวงไอซีทีจะเป็นผู้ประสานงานและจัดทำระบบให้ ซึ่งจะเน้นที่ความรู้ของอาชีวศึกษา ผลิตบุคคลากรให้สอดรับกับตลาดแรงงานฝีมือในกลุ่มอาเซียน และรวมถึงการพัฒนาศูนย์ไอซีทีเดิมเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 600 แห่ง ในช่วงแรกโดยให้คนในชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเน้นการนำความรู้ดิจิทัลไปเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่น สร้างการค้าขายออนไลน์ หรือการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหม่ให้แก่หมู่บ้าน เป็นวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน หรือ อี-ทัวริซึ่ม (e- tourism)

 

"อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้จะเห็นผลชัดเจนภายใน 1-2 ปี โดยจะเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งห้วงเวลา 2 ปีต่อจากนี้เราจะต้องตักตวงความรู้และพัฒนาให้ได้มากที่สุด ในทุกด้านทั้งการสื่อสาร โทรคมนาคมเพื่องห้ไทยยืนอยู่แถวหน้าในอนเซียนได้" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าว

 

Share this Article: