ไอซีที ขับเคลื่อนประเทศไทยจัดงานใหญ่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ระดมนวัตกรรมเทคโนโลยีโชว์สุดพลัง

ไอซีที พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ระดมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และกูรูระดับโลกร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016”

 

 

กระทรวงไอซีที  จัดงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”พร้อมกันนี้ได้ระดมพลังประชารัฐจากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานและแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์”ภายในงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นกับคนไทยในยุคนี้

 

และนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมของภาครัฐที่จะก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเปิดตัวโครงการ Digital Start up เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เป็นการแสดงถึงพลังประชารัฐที่แท้จริงที่ทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์จากผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิDr. Yoon C. Lee จากซัมซุง Ms. Chen Lifangจากบริษัท หัวเว่ย หนึ่งในผู้บริหารที่พัฒนาหัวเว่ยจนเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก Mr. Andrew Haireผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโทรคมนาคมMr. Miguel Carrasco จากบอสตัน คอนซัลติ้งกรุ๊ป Mr.Henry Worthington นักเศรษฐศาสตร์ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจทั่วโลก และ Mr. Richard Li Tzar Kai บุตรชายของ ลีกาชิง มหาเศรษฐีโลกที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน อาทิ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม บริการทางการเงิน และบริการสาธารณูปโภค

 

 

 

ดร. อุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (digital economy) ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยคาดว่าผู้เข้าชมงานจะได้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในการที่จะนำมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย พร้อมทั้งจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจ ทั้งนี้ งานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 จะช่วยให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นภาพที่ชัดเจนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะจัดแสดงตามโซนต่างๆ ภายในงาน

 

รูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องใกล้ตัวและกำลังแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยภายในงานจะจัดโซนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ ส่วนโซนนิทรรศการแบ่งตามรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ

 

• Smart City หรือเมืองอัจฉริยะนำเสนอรูปแบบของเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

• Smart Farm รวมฐานข้อมูล sensor การทำโซนนิ่งและคลัสเตอร์เกษตรปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่

• Digital Education นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Digital Classroom และ Interactive Online Learning

• Digital Government ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล นำเสนอ Digital Servicesและเทคโนโลยีสำคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล

รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิTRUE, IBM, AIS, DTAC, TOT, กสทช., Huawei, Minebea, Lazada, NECTEC, Microsoft, Intel, Samsung และกลุ่มธนาคารต่างๆฯลฯ นำผลงานและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดง

 

ดร. อุตตม กล่าวต่อว่า ด้านงานสัมมนานอกจากได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกแล้ว ในส่วนของประเทศไทยได้เชิญผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากรโดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีการเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยได้รับเกียรติจาก นายเจน นำชัยสิริ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายวิชัย เบญจรงคกุล และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  ส่วนวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมอื่นๆภายในงาน พบกับโชว์สุดอลังการระหว่าง VR (Virtual Reality) กับ Dino VR เกมแม่นาคแปลงแผนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3 มิติ การแข่งซูโม่โรบอท สอนทำโรบอทสนุกกับ Minecraftในช่วง Hour of Code หรือโค้ดเปลี่ยนโลกสอนเขียนโปรแกรมให้กับเด็กนักเรียนรวมถึงพบกับเหล่า Cartoon Character สุดเจ๋ง ผลงานที่ชนะการประกวดจากเวที Thailand Digi Challenge ทั้ง "Joojee & Friends" จากวิชเบอร์รี "TakrawSuperkick" จาก มูนเฮาส์สตูดิโอ และ "ลา ฟลอร่า โรงเรียนป่วน ก๊วนเจ้าหญิง" จากจินจินต์

“นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวโครงการต่างๆที่กระทรวงไอซีทีเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโครงข่ายถนนหลวงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะเริ่มลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้ โครงการเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งจะร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการOTOP  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ระบบอีคอมเมิร์ซ และโครงการสุดท้ายที่จะเปิดตัวในงานครั้งนี้คือ โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Start upจะเป็นการร่วมมือของพลังประชารัฐอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันศึกษา ในการร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจหน้าใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนานำไปสู่การสร้างธุรกิจได้ต่อไป” รมว.ไอซีที กล่าวในที่สุด

Share this Article: