ไปรู้จัก เว็บไซต์ e-Commerce ดีเด่น ในประเทศไทย

จะว่าไป e-Commerce ในไทย ก็เกิดมาหลายปีแล้ว แต่ปัญหาหลักอยู่ที่การจัดส่ง การจัดการสินค้าในสต็อก ส่วนราคา ส่วนลดก็ห้ำหั่นกันแหลก วันนี้เราจะพาไปดู รางวัลผู้ประกอบการ e-Commerce ดีเด่น แบบอย่างที่ดีของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้าง

ทางกรมพัฒนาธุรกิจ ได้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการ e-Commerce ดีเด่น แบบอย่างที่ดีของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผนึกกำลัง 20 หน่วยงานพันธมิตรด้าน e-Commerce ชั้นนำ ทั้งสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านทางออนไลน์และผู้ให้บริการไอที ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

สำหรับการมอบรางวัล นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบรางวัลให้ผู้ประกอบ-ธุรกิจ e-Commerce ที่มีการพัฒนาดีเด่นในด้านต่างๆ งานนี้ คุณวิชัย ได้แสดงความเห็นว่า "กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มศักยภาพทางการค้า ซึ่งสอดรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้"

สำหรับการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาธุรกิจ e-Commerce ดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐาน สามารถสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค อีกทั้งเป็นต้นแบบที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายอื่นๆ ตระหนัก รับรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของตนเองให้มีมาตรฐานต่อไป โดยมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับรางวัลใน 3 ด้าน ด้านละ 4 ราย

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล พัฒนา e - Commerce ที่ดีในแต่ละด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2558

 

ด้านการนำเสนอธุรกิจ 4 รางวัล

รางวัลพัฒนา e – Commerce ดีเยี่ยม (ด้านการนำเสนอธุรกิจ)

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด (www.plantoys.com)

รางวัลพัฒนา e – Commerce ดีเด่น (ด้านการนำเสนอธุรกิจ)

1. บริษัท เซ็นคลีนพัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (www.cenclean.com)

2. บริษัท มัลติพลัสแทรเวิล จำกัด (www.multiplustravel.com)

3. BRAIN TOY SHOP (www.braintoyshop.com)

ด้านการบริหารจัดการ 4 รางวัล

รางวัลพัฒนา e – Commerce ดีเยี่ยม (ด้านการบริหารจัดการ)

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (shop.thaiware.com

รางวัล พัฒนา e – Commerce ดีเด่น (ด้านการบริหารจัดการ)

1. บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด (www.derma-innovation.com)

2. บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด (www.thaiactivity.com)

3. บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด (www.o-pop.com)

ด้านการตลาด 4 รางวัล

รางวัลพัฒนา e – Commerce ดีเยี่ยม (ด้านการตลาด)

บริษัท เอสเค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด (www.ibuyathome.com)

รางวัลพัฒนา e – Commerce ดีเด่น (ด้านการตลาด)

1. บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด (www.plaza.co.th)

2. บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (www.nts-cctv.com)

3. บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด (www.naradee.com)

ภาพประกอบจาก Facebook กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณนิ้ง Thaiware

ที่มา http://www.dbd.go.th

Share this Article: