ไดเมนชั่น ดาต้า เผยว่าการหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไอที ช่วยลดการเกิดปัญหาได้อย่างมาก

ไดเมนชั่น ดาต้าเผยว่าการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไอทีจากระยะไกลและการจัดการแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลาการแก้ปัญหา 75% และการซ่อมบำรุง 32%

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เปิดเผยรายงานเน็ตเวิร์ค บาโรมีเตอร์ รีพอร์ต (Network Barometer Report) ประจำปี¹ พบว่าการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไอทีจากระยะไกลและการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ทำงานผิดปกติได้มากถึง 75%  ส่งผลให้ลดเวลาในการซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวได้มากกว่าการดำเนินการในรูปแบบเดิมถึง 32%  งานวิจัยในปีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างความผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์และช่วงวงจรชีวิตของอุปกรณ์นั้นๆ

          รายงานได้ระบุว่าการที่เครือข่ายมีอายุการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาห้าปี จะส่งผลให้ 53% ของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีจำนวนมากกว่า 70,000 รายการ (ซึ่งได้รับการวิเคราะห์) เป็นอุปกรณ์เก่าหรือล้าสมัย มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วประมาณสองเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าอุปกรณ์ที่ล้าสมัยมีเปอร์เซ็นต์ลดลงเล็กน้อย โดยลดลงไปอยู่ที่ 9% จาก 11% เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์เก่ากลับเพิ่มขึ้นประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์ซ็นต์ของอุปกรณ์ปัจจุบันที่ได้รับการวิเคราะห์นั้นอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในรอบสามปีที่ผ่านมา

          สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้พิจารณาเครือข่ายของบริษัทในองค์กรทุกขนาดและทุกภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมใน 28 ประเทศ

          นายอันเดร แวน ชัลค์วิค ผู้จัดการด้านการให้คำปรึกษาสำหรับหน่วยธุรกิจด้านเครือข่ายของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีของการจัดทำรายงานเน็ตเวิร์ค บาโรมีเตอร์  รีพอร์ต (Network Barometer Report)  ระดับความคงทนโดยเฉลี่ยสำหรับอุปกรณ์ที่ล้าสมัยแล้วที่ยังอยู่ในระบบเครือข่ายขององค์กรจะอยู่ที่ประมาณ 10%  และดูเหมือนว่าองค์กรต่างๆ จะยอมให้ค่าระดับความคงทนต่อตวามผิดพลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกินกว่า 11% ก่อนที่จะดำเนินการฟื้นฟูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  สมมติฐานทั่วไปคือการฟื้นฟูเทคโนโลยีโดยรวมทั้งหมดจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าจวนตัว  แต่ข้อมูลของเราได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังฟื้นฟูอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ล้าสมัยแล้วและมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเก็บอุปกรณ์เก่าเอาไว้ใช้งานให้นานกว่าที่ควรจะเป็น  ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญส่วนใหญ่ในการฟื้นฟูเทคโนโลยีที่ใช้งานมาถึงจุดวิกฤตแล้วเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอีกชัลค์วิค อธิบาย

          จากประสบการณ์ในการประเมินสภาวะการเจริญเติบโตด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานขององค์กร บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เชื่อว่า จากระดับ 1 ถึง มี องค์กร 90% ที่ยังคงอยู่ในระดับที่หนึ่งหรือสองของสภาวะการเจริญเติบโต ระดับดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า และบทบาทความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาขณะที่เครือข่ายหยุดให้บริการยาวนานขึ้นและเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน  นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลว่าทำไม 30% ของการซ่อมบำรุงทั้งหมดจึงยังคงเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย

          ชัลค์วิคชี้ให้เห็นว่ากระบวนการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโต การสนับสนุนช่วยเหลือ และการบำรุงรักษา จะทำให้ระดับความคงทนของอุปกรณ์เก่าในเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น  สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานของการบริหารจัดการเครือข่ายโดยรวมที่มีอายุมากขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้หากมีข้อมูลที่ชัดเจนของสถานะวงจรชีวิตของอุปกรณ์ทั้งหมด  ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่แปรผันตามจุดวิกฤตที่มีอยู่ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในลักษณะเชิงรุก  โดยรวมแล้ว เรามองเห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายประจำวันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมเครือข่ายองค์กรได้ทั้งหมด

ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ใน Network Barometer Report 2015 ได้แก่:

•          มีการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของเครือข่ายในปีนี้เล็กน้อย: อุปกรณ์ที่มีช่องโหว่อย่างน้อยหนึ่งรายการมีเปอร์เซ็นต์ลดลง 60% จาก 74% เมื่อปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากแนวโน้มของการฟื้นฟูอุปกรณ์ที่ล้าสมัยขององค์กร ซึ่งมีช่องโหว่เพิ่มขึ้นตามอายุใช้งานที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์  การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จะลดช่องโหว่ในเครือข่ายโดยรวมให้ลดน้อยลง

•          แม้ว่าแนวโน้มโดยทั่วไปองค์กรจะยังคงเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้ใช้งานให้นานที่สุด แต่หลายองค์กรก็กำลังค่อยๆ ขยายขีดความสามารถด้านไร้สายของเครือข่ายของตนไปพร้อมๆ กันด้วย  อย่างไรก็ตาม 74% ของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ยังคงเป็นโมเดลรุ่นเก่าซึ่งไม่รองรับกลยุทธ์โมบิลิตี้ที่กำลังเติบโตอย่างมากในขณะนี้  นอกจากนี้ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่รองรับ IPv6 จึงต้องมีการอัพเกรดซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลา  เมื่อรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันก็จะพบว่า มีองค์กรหลายแห่งที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดด้านโมบิลิตี้ขององค์กร การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ให้เกิดขึ้นบนเครือข่าย

¹ รายงาน Network Barometer Report ของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เป็นรายงานเดียวที่ดำเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ผลข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความพร้อมของเครือข่ายในปัจจุบันเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ทั้งนี้ รายงานประจำปี 2015 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีจากการประเมินการบริหารจัดการวงจรชีวิตเทคโนโลยีมากกว่า 350 รายการ (เพิ่มจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 288 รายการ) ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์เทคโนโลยี 70,000 รายการในองค์กรทุกขนาดและทุกภาคอุตสาหกรรมครอบคลุม 28 ประเทศ นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการซ่อมบำรุงที่มีจำนวนมากกว่า 175,000 เหตุการณ์ของเครือข่ายลูกค้าที่เราให้การสนับสนุน ซึ่งดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยศูนย์บริการส่วนกลาง (Global Contact Centres) ของเรา  สำหรับผลที่ได้จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเครือข่ายปัจจุบันครอบคลุมในหลายมิติ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dimensiondata.com/networkbarometer

Share this Article: