โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ติดตั้งระบบ “Epitome-Property Management System”

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 9 ของโลกซึ่งมีจำนวนห้องพักทั้งหมด กว่า 4,000 ห้อง ติดตั้งระบบ “Epitome-Property Management System” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด (HIS MSC Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Infor และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้ลงนามเซ็นสัญญาอัพเกรดระบบซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม “Epitome-Property Management System” กับผู้บริหาร โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เป็นลูกค้าของบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด มากว่าทศวรรษ โดยเริ่มแรกได้ใช้ระบบ HIS Paragon System บนเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM Mini System ปัจจุบัน ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ อีกครั้ง โดยเลือกใช้ระบบบริหารงานส่วนหน้า “Epitome-Property Management System” พร้อมด้วยระบบบริหารงานห้องอาหาร “Touch Point-Point Of Sale Management System” และระบบบัญชี “Brita-XL-Hotel Financial Management System” ซึ่งบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบให้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มใช้ระบบจริงในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

Share this Article: