โรงเรียนในประเทศจีนใช้ระบบ IoT และ AI สแกนใบหน้าเช็คชื่อและวัดพฤติกรรมการเรียน

โรงเรียนมัธยมในประเทศจีนในเมืองหางโจว ( A high school No. 11 in Hangzhou City ) ได้ใช้เทคโนโลยี IoT และ AI จดจำใบหน้าผ่านโครงการ Smart Campus เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนผ่านการแสดงออกทางสีหน้าและใช้เช็คชื่อเข้าโรงเรียนโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็น, บัตรนักเรียนหรือใช้ระบบเช็คชื่อผ่านสมาร์ทโฟนอีกต่อไป


การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้านักเรียนหรือ Facial Recognition Technology (FRT) เป็นการบริหารจัดการพฤติกรรมแบบอัจฉริยะ โดยในห้องเรียนมีการใช้กล้อง 11 ตัวและใช้ระบบในการสแกนทุกๆ 30 วินาที ซึ่งแบ่งประเภทในพฤติกรรมของนักเรียนคือ การอ่าน, การเขียน, การยกมือมือ, การลุกนั่ง, การฟังครู และกิจกรรมที่นักเรียนทำบนโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกสีหน้าของนักเรียนทั้งสีหน้าที่แสดงถึงความสุข, สีหน้าที่แสดงถึงอารมณ์เสีย, สีหน้าที่แสดงถึงสีหน้าที่แสดงถึงอารมณ์โกรธ, สีหน้าที่แสดงถึงความกล้วและสีหน้าที่แสดงถึงอารมณ์เบื่อหน่ายโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปรายงานผลยังคุณครู เพื่อให้ดูแลพฤติกรรมและจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น


สำหรับการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือ Facial Recognition Technology (FRT) ยังได้นำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายองค์กร เช่นในมหาวิทยาลัยและธนาคาร

ปีที่แล้วมีการใช้เทคโนโลยีนี้ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยใช้เครื่องสแกนใบหน้า 44 เครื่อง เพื่อดูแลหอพัก 19 แห่งโดยมีนักศึกษาอยู่ 18,000 คน ซึ่งทางหมาลัยได้ขยายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงนี้ไปยังการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในส่วนงานอื่นๆ และผู้บริหารหลายมหาวิทยาลัยได้สนใจนำเทคโนโลยีนี้นำไปปรับใช้ในภายสถาบันกาศึกษาของตนที่ผ่านมาตำรวจของประเทศจีนได้สวมแว่นตาจำใบหน้าบนสถานีรถไฟ เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่จีน (CNY)
 
 
สถาบันวิจัย China’s Forward-looking Industry Institute ได้รายงานการเติบโตของอุตสาหกรรม Facial Recognition Technology (FRT) ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วปัจจุบันปี 2560 มีมูลค่าทะลุกว่า 1 พันล้านหยวน (ประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ) และภายในปี 2564 คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 5.1 พันล้านหยวน


 
นอกจากนี้ในประเทศจีน เตรียมแผนการติดตั้งกล้องที่มีความสามารถจดจำใบหน้าเพื่อรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศในชื่อ Skynet ซึ่งสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. จำนวนมากกว่า 20 ล้านตัว ทั้งประเทศภายในปี 2563
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบการปกครองของจีนได้สนับสนุนระบบกล้องรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศที่เรียกว่า Skynet ซึ่งใช้การจดจำใบหน้าและคุณลักษณะประดิษฐ์ประดิษฐ์อื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเรียลไทม์ มีการติดตั้งกล้องมากกว่า 20 ล้านเครื่องโดยมีแผนจะครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2563
เรียบเรียง @MAGAWN19
Share this Article: