โปรใหม่ มาแรง my 4G ตลอด 24 ชั่วโมง เน็ตเร็วเต็มสปีด เล่นเน็ตไม่อั้นได้ทั้งวัน

เข้าสู่ฤดูกาลบอลโลก my by CAT จัดโปรเสริม my 4G 24 ชั่วโมง ซึ่งปกติโปรเสริม 24 ชั่วโมงแบบเต็มสปีด จะมีการกำหนดปริมาณการใช้งานไว้ 100MB 500MB 1.5GB 2GB 3GB 4GB

แต่สำหรับ my 4G 24 ชั่วโมง ไม่ระบุปริมาณการใช้งาน เรียกได้ว่าเหมาจ่าย โปรนี้สมัครได้ทั้งเติมเงินและรายเดือน แต่ต้องมีแพ็กเกจหลักก่อน ราคา 45 บาท นับไป 24 ชั่วโมง เช่นสมัคร 10 โมง ใช้ได้ถึง 10 โมงวันถัดไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 มิ.ย. 61 

• แพ็กเกจเสริมดังกล่าวผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมได้ 

• ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

• สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my4G 24 ชั่วโมง” วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.

• การสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น

• เล่นอินเทอร์เน็ต 4G/ 3G ได้ไม่จำกัด ทั้งนี้ ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ 

• ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูรายละเอียดเต็มๆ ที่ my by CAT 

Share this Article:

ADVERTISMENT