โซลูชั่น Agile Operations จากซีเอ เทคโนโลยี รองรับการใช้งาน Big Data ในทุกระบบ

โซลูชั่น Agile Operations จากซีเอ เทคโนโลยี เพิ่มระบบติดตามแก้ปัญหาแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งาน Big Data ในทุกระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในด้านความเร็ว ขนาดการใช้งาน และคุณภาพของระบบ ช่วยเพิ่มความพอใจของลูกค้าในการใช้งาน

บริษัท ซีเอ เทคโนโลยี ประกาศเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ล่าสุดให้กับชุดโซลูชั่น DevOps  ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้งานของทีมไอทีบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มโซลูชั่นการติดตามระบบ Agile Operations  ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถ ติดตั้งใช้งานแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และติดตามผลการใช้งาน ในรูปแบบระบบต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นในด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ได้ทั้งในขนาดการใช้งานที่ใหญ่และการติดตั้งที่รวดเร็ว

ขีดความสามารถแบบใหม่ที่มีในโซลูชั่น CA Application Performance Management (CA APM)  และ CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) จะช่วยให้บริษัทระดับเอนเทอร์ไพรซ์สามารถแก้ปัญหาและจัดการแอพพลิเคชั่นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะใช้กับรูปแบบโครงสร้างระบบไอทีและการใช้งาน big data แบบไหน นอกจากนี้ ค่าการวัดการแสดงผลจากโซลูชั่น CA UIM  ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากันกับ การแสดงผลประสิทธิภาพของ CA APM  โดยสามารถรวมอยู่ในหน้าจอใช้งานเดียวกันช่วยให้ทีม DevOps สามารถมองเห็นการทำงานของแอพพลิเคชั่น และโครงสร้างระบบที่รองรับได้อย่างครบวงจร

"ในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นอย่างในปัจจุบัน ทุกธุรกิจคือธุรกิจซอฟต์แวร์ในตัวเอง และมีผลสืบเนื่องโดยตรงชัดเจนกับทีมดูแลด้านปฏิบัติการ ที่จะต้องทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า แอพพลิเคชั่นที่มีจะต้องพร้อมใช้งานได้เสมอไมค์ แมดเด็น ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสายงาน DevOps บริษัทซีเอเทคโนโลยี กล่าวพร้อมเสริมว่า "หากจะต้องการก้าวเหนือการแข่งขัน การประสานงานระหว่างหลายทีม จะจำเป็นมากสำหรับการติดตั้งใช้งานและสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว"

ระบบ CA Application Performance Management

ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้กับทุกโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่รองรับแอพพลิเคชั่น โดยโซลูชั่น CA APM 10  ได้มีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ มีการปรับแต่งหน้าจอใช้งานของผู้ใช้ใหม่หมด เพิ่มระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ ที่เน้นบทบาทการใช้งานผ่านโรล ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์เทคโนโลยีแล้ว  โดยในระบบนี้ทีมโซลูชั่น จะมีมุมมองที่รวมศูนย์ ช่วยให้ยูสเซอร์ผู้ใช้งาน ได้เลือกใช้ผ่านแผนภูมิรวมของระบบอย่างเป็นชั้นระดับ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบทบาทมุมมองของโรลและทาสก์ต่าง ๆ  โดยใช้ผ่านตัวแปรต่างๆที่เลือกอย่างเช่น ตำแหน่งสถานที่ในปัจจุบัน ประเภทของแอพพลิเคชั่น เซอร์วิสทางธุรกิจหรือชื่อเจ้าของงาน  นอกจากนี้ทางทีม DevOps  ยังสามารถพิจารณาได้ว่า การอัพเดทใดจะมีผลต่อคุณภาพของเซอร์วิสได้ โดยดูจากตารางแสดงผล ที่แสดง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิและ สถานะของแอพพลิเคชั่น หรือตัวแปรต่างๆ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน ที่วัดค่าไว้ในอดีตได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นในหลายช่องทาง จำเป็นที่จะต้องพึ่งการใช้โครงสร้างระบบที่ยืดหยุ่น ปรับสะดวก  ทำให้เกิดมีความต้องการพิเศษ สำหรับทีมปฏิบัติงานที่จำเป็นที่จะต้องมั่นใจได้ว่าจะมีเซอร์วิสต่าง ๆ ใช้งานเสมอและพึ่งพาได้ ในขณะที่จะต้องรับมือกับการติดตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ "  โทมัส ลี รองประธานฝ่ายระบบสนับสนุนระดับโลก  บริษัท  Elavon  กล่าวและเสริมว่าโซลูชั่น CA APM  ช่วยให้เรามั่นใจว่า จะนำเสนอ รูปแบบการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้มุมมองที่เกี่ยวข้องทั้งด้านโรลและทาสก์ใหม่ ยังช่วยให้ระบบ CA APM 10 สนับสนุนการทำงานร่วมกันที่จำเป็นสำหรับทีมด้านDevOps เพื่อผลักดันรูปแบบนวัตกรรมการใช้งานใหม่ออกมาในอนาคต

ระบบ CA Unified Infrastructure Management

เพื่อที่จะแก้ปัญหาความซับซ้อนและรายละเอียดจุกจิกยุ่งยากที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ big data  ดังนั้นระบบโซลูชั่น CA UIM 8.3 จึงได้รองรับระบบต่างๆ ได้แก่  Hadoop®, Cassandra NoSQL และ MongoDB  ซึ่งทั้งหมดสามารถเข้าดูได้จากหน้าจอใช้งานที่เป็นหนึ่งเดียว

ระบบ CA UIMจะรวมเข้ากับระบบ CA Network Flow Analysis  และ ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถลดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ไปในการปรับแก้ไข โดยมีข้อมูลเชิงลึกให้เห็นในด้านการบริโภคทรัพยากรระบบของแอพพลิเคชั่น และระบุชี้ปัญหาประสิทธิภาพการใช้งานระบบไอที ที่จะต้องจำเป็นจัดการอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะกระทบต่อ ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ในระดับยูสเซอร์ 

นอกจากนี้ทางลูกค้าผู้ใช้งานจึงสามารถใช้โปรแกรมทูลจากผู้ผลิตรายอื่น และดาวน์โหลดระบบติดตามพิเศษเฉพาะสำหรับการติดตาม แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มี รูปแบบการใช้งานที่เฉพาะตัวได้กับระบบ CA UIM  ที่เว็บไซต์ Marketplace @ CA ที่ยูอาร์แอล  http://marketplace.ca.com/shop/uim 

ความสำคัญของ Agile Operations

ในหนังสือที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win,’  เราได้อธิบายถึงรูปแบบ ความสำคัญและปรัชญาต่างๆ ที่กำหนดกรอบให้กับขั้นตอน กระบวนการทำงาน และการปฏิบัติใน  DevOps ที่มี”  จีน คิม หนึ่งในผู้เขียนหนังสือร่วมกล่าวทั้งทีมพัฒนาและทีมดูแลระบบไอทีจะสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น เมื่อเราสร้างกระบวนการตอบสนองความเห็นที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพ นำแอพพ์สู่ตลาดได้เร็วขึ้น  และยังเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ในองค์กรได้อีกด้วย

Share this Article: