แผนพีอาร์ทีวีดิจิตอล บอร์ดกสทช.เตรียมพิจารณาวันที่ 12 พ.ย.นี้

ความคืบหน้าจัดทำแผนพีอาร์ทีวีดิจิตอลต้องรอบอร์ดกสทช.พิจารณาวันที่ 12 พ.ย.นี้ นอกจากนี้ กสท.ตั้งคณะกรรมการติดตามผลปรับผังรายการททบ.5 

สมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.57 มีมติแต่งตั้งนักวิชาการ นางพิรงรอง รามสูต อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะทำงานร่วมกับตัวแทนจาก กสท.และตัวแทนจากกองทัพบก เพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เนื่องจากรูปแบบผังรายการของททบ.5 ปัจจุบันยังคงเป็นเชิงธุรกิจ แต่ใบอนุญาตที่ททบ.5 ได้รับเป็นประเภทบริการสาธารณะในหมวดของบริการเพื่อความมั่นคงของรัฐ แต่ทั้งนี้จะต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็นข่าวสารทั่วไป 70ด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ททบ. 5 จะต้องดำเนินการปรับผังให้เป็นช่องความมั่นคงภายใน 4 ปี โดยในปี 2560 จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารและสาระ 70% มีโฆษณาได้ 8-10 นาทีต่อชั่วโมง จากปัจจุบันทึ่รายการข่าวและสาระอยู่ในสัดส่วน 40% และจะเพิ่มเป็น 50% ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 60% ในปี 2559

 

ทั้งนี้ ยังเตรียมเรียกผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอล ประเภทรายการเด็ก 3 ช่อง คือ ช่องเอ็มคอต คิดส์แอนด์แฟมิลี่ ช่อง 3 แฟมิลี่ และช่องโลก้า มาทำความเขัาใจเรื่องผังรายการอีกครั้ง หลังจาก กสท. ยังไม่อนุมัติผังรายการทั้ง 3 ช่อง เนื่องจากไม่มีรายการประเภท ป (ปฐมวัย) 

ส่วนความคืบหน้าการทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลแก่ประชาชนนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบในรายละเอียดของขอบเขตดำเนินงาน การจัดจ้างผู้ผลิตประชาสัมพันธ์ หรือ ทีโออาร์ ซึ่งจะมีในสื่อโฆษณาหลายประเภท ทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภายใต้กรอบวงเงิน 63.5 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้จะนำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 12 พ.ย.57 เพื่อพิจารณา คาดว่าหลังจากมีการพิจารณาแล้วและมีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้ ภายใน 4 เดือน ส่วนในวันที่ 7 พ.ย.57นี้จะเชิญผู้ประกอบการโครงข่าย ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่อง มาประชุมหารือแนวทางการแจกจ่ายคูปองในเฟสที่ 2 ด้วย

 

บอร์ดกระจายเสียง /  กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2557) ดังนี้

 

ที่ประชุม กสท. อนุมัติให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สสท.)หรือไทยพีบีเอส เพิ่มสถานที่การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 สถานี ณ สถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ประชุม กสท. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)โดยคณะทำงานดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของททบ.5 พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อรายงาน กสท. ต่อไป

ที่ประชุม กสท. รับทราบแนวทางการจัดทำผังรายการและเนื้อหารายการ ในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว พร้อมนี้ให้สำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการด้านรายการและเนื้อหารายการเชิญผู้ประกอบการในหมวดหมู่ดังกล่าวมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว และให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ช่องรายการ ได้แก่ ช่อง MCOT Kids&Family ช่อง 3 Family และช่อง LOCA ปรับผังรายการให้เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของใบอนุญาตในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบในหลักการแผนการประชาสัมพันธ์โครงการดิจิตอลทีวี ภายใต้งบประมาณจำนวน 63.5 ล้านบาท โดยให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งต่อไป

 

Share this Article: