แนะนำ TOT 3G Max Topping 1Mbps แบบเติมเงิน

ใครที่ใช้ซิมเติมเงินของ TOT 3G มีแพ็กเกจ 1Mbps สำหรับแบบเติมเงิน Max Topping Prepaid

แพ็กเกจ 1Mbps แบบ 1 วัน 29 บาท No FUP และ 15 วัน 129 บาท No FUP ไม่ลดสปีด 

เงื่อนไขซิมที่สมัครได้

สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่.TOT3G.ระบบเติมเงิน.ชุด.ซิม.Variety.Served, ซิม.HI.Speed.Served ซิมเพลิน.เพลิน.(PleanPlean), ซิมไลค์ (sim.like),.ซิมวันสุข.(fly.day.sim),.ซิมTOT3G.On.the.Go.!,.ซิมเพลย์(sim.play),.ซิมลิปสติก (sim.lipstic),.ซิมเบอร์สวย (The Royal Exclusive), ซิมสองหมื่นใจ, ซิม Partnership, ซิม 3G Familyซิม.Smile, ซิม.Baby.Smile, ซิม TOT FTTx 3G และ.ซิมระบบเติมเงินอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม

  • สำหรับแพ็กเกจเสริม. Max.Topping แรงไม่มีตก “Topping 29 บาท”(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตTOT3G ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะได้ใช้งานความเร็ว 1  Mbps. (No FUP) ตลอดการใช้งาน และสามารถใช้งานได้ 1 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
  • สำหรับแพ็กเกจเสริม. Max.Topping แรงไม่มีตก “Topping 129 บาท” (ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตTOT3G ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะได้ใช้งานความเร็ว 1 Mbps. (No FUP) ตลอดการใช้งาน และสามารถใช้งานได้ 15 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน

ส่วนแพ็กเกจที่เป็น No FUP แบบปริมาณการใช้งาน หากใช้ครบตามปริมาณเน็ตที่กำหนด จะตัดเข้าแพ็กเกจหลักครับ ไม่มี FUP 

ข้อควรระวัง

สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริม.TOT3G.ชุด.Max.Topping.สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย.TOT3G.เท่านั้น.เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Roaming ระบบจะหักค่าบริการจากยอดเงินหลักในอัตราตามแต่ละแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่

นั่นหมายถึงว่าไม่ควรโรมมิ่งกับ AIS ครับ

  • เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ.TOT3G ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอ.หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก.(กระเป๋าเมน)แต่ถ้าหน้าจอจับ สัญญาณ.Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก.(กระเป๋าเมน) เท่านั้น

ที่มาและรายละเอียด

Share this Article:

ADVERTISMENT