แคท รับลูกภาครัฐ วางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วพม่าเชื่อม 3 เส้นทาง

กสท โทรคมนาคม หรือ แคท เทเลคอม เผยรับลูกรัฐบาลหนุนโทรคมนาคมพม่า วางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วทั้งบนบกและใต้น้ำเชื่อม 3 เส้นทาง 

ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า กสทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมท้องถิ่นของประเทศพม่าวางโครงข่านเคเบิลใยแก้วเชื่อมต่อ 3 เส้นทาง คือ จ.เชียงราย จ.ตาก และ จ.สตูล เพื่อรองรับธุรกิจสื่อสารไอทีที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับความร่วมมือและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าไทย-พม่า ด้วย 

ทั้งนี้  การมีโครงข่ายที่เชื่อมต่อกับพม่าของกสทฯ จะช่วยให้กสทฯ นำข้อมูลการใช้งานของพม่าเชื่อมออกสู่ต่างประเทศทั่วโลก และจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  รองรับการลงทุนธุรกิจจากต่างชาติ   รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพม่า        

สำหรับ กสทฯ ได้เข้าไปเชื่อมโครงข่ายระบบเคเบิลไทย-พม่าตั้งแต่ปี 2554 โดยกสทฯ ได้เปิดให้บริการวงจรสื่อสาร ( Leased Line) เชื่อมโยงระบบการสื่อสารให้กับลูกค้าที่เข้าไปขยายธุรกิจในพม่า เช่น กลุ่มธนาคาร และ เอสเอ็มอี ในลักษณะ One-Stop Shopping  โดยสามารถใช้บริการของกสทฯ อย่างครบวงจรในการเชื่อมต่อไปยังทุกประเทศในกลุ่มอินโดจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้สะดวก  

นอกจากนี้ ยังได้เปิดหรือจุดติดตั้งอุปกรณ์รองรับการให้บริการวงจรสื่อสารในเมืองย่างกุ้ง (Point of Presence)  ทำให้การควบคุมคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยสามารถบริหารจัดการทราฟฟิกผ่านพีโอพีได้โดยตรงจากชุมสายหลักของกสทฯ ที่บางรัก  รวมทั้งให้บริการกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อกับพม่า เช่น เมียนมาร์โพสต์แอนด์เทเลคอม และ เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์

โดยการลงทุนโครงข่ายของกสทฯ คาดว่าจะรองรับการเติบโตด้านไอทีและโทรคมนาคมของพม่าที่จะเติบโตอย่าวก้าวกระโดดในช่วง 5-10 ปีจากนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ต่างประเทศกำลังเข้าไปลงทุนและโครงข่าย 3 จีและ 4 จี กำลังพัฒนา ส่งผลให้เศรษฐกิจพม่ากำลังเติบโตโดยเฉพาะในเมืองย่างกุ้งมีความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศสูงมาก 

ปัจจุบัน กสทฯ มีจุดเชื่อมต่อกับพม่าบริเวณชายแดน  3 เส้นทางโดยระบบเคเบิลภาคพื้นดิน คือ เส้นทางเมืองเมียวดี -แม่สอด จ. ตาก กับ เส้นทางท่าขี้เหล็ก - แม่สาย จ.เชียงราย  และระบบเคเบิลใต้น้ำที่เมืองพยาโปง (Pyapon) จ.สตูล   

Share this Article: