เอไอเอส เผย 3จี 2100 ขยายทั่วประเทศแล้ว 95% นำ small cell เสริมจุดแข็งใช้งานดาต้าสูง

เอไอเอส เผยขยายสัญญาณ 3จี 2100 ทั่วประเทศแล้ว 95% คาดสิ้นปีขยายกว่า 2 หมื่นสถานี ย้ำสถานีฐานปลอดภัยตามมาตรฐานกสทช. มั่นใจคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนใกล้เคียง พร้อมนำนวัตกรรมใหม่สมอลล์เซลล์ เสริมพื้นที่ที่มีความแออัดของการใช้งานดาต้า นำร่อง 3,000 จุดทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2557

 

 

กิตติ งามเจตนรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้รับในอนุญาตดำเนินธุรกิจ 3จี บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิร์ตซ โดยเอไอเอสใช้งบประมาณในการลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายตั้งแต่ปี 2556-2557 เป็นเงินรวม 60,000 ล้านบาท ซึ่งเฉพาะปี 2557 ใช้งบทั้งสิ้น 40,000 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานีฐานประมาณ 19,000 สถานีฐานทั่วประเทศ แบ่งเป็นสถานีฐานของ 3จี 5,000 สถานี และส่วนของ 2จี มีจำนวน 14,000 สถานี ซึ่งตอนนี้การขยายในส่วนสัญญาณ 3จี คลื่น 2100 เมกะเฮิร์ตซ ครอบคลุม 95% ทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ เอไอเอสมีแผนจะขยายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานดาต้าเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2557 จะมีสถานีฐานกว่า 20,000 สถานี

 

สำหรับภาพรวมการใช้งาน 3จี ทั่วประเทศนั้น ขณะนี้เอไอเอสมีผู้ใช้บริการจำนวน 34 ล้านราย ส่วนของพื้นที่ภาคกลางซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯ นั้น ขณะนี้มีลูกค้าให้ความสนใจ ใช้บริการ 3จี 2100 ประมาณ 3.5 ล้านราย จากจำนวนลูกค้าที่มีทั้งหมด 4.5 ล้านราย  ซึ่งจากจำนวนลูกค้าดังกล่าว  ได้เปิดให้บริการสถานีให้มีสัญญาณคลอบคลุมพื้นที่ภาคกลางเรียบร้อยแล้วจำนวน 2,397 สถานี โดยเปิดให้บริการในจังหวัดเพชรบุรี 152 สถานีฐาน ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 200 สถานีฐาน  เป็นต้น และยังมีแผนการพัฒนาขยายจำนวนสถานีฐานอย่างต่อเนื่องให้คลอบคลุมพื้นที่และตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าทั้งสัญญาณเสียงและการรับส่งข้อมูล

 

ทั้งนี้ ตลอดการขยายสถานีฐานที่ผ่านมาเอไอเอสให้ความสำคัญในเรื่องการติดตั้งโดยมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)กำหนดเอาไว้ ส่วนในประเด็นเรื่องสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้นก็หมดความกังวลได้ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญจากกสทช.ออกมาเปิดเผยว่าคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กสทช.กำหนดถึง 1,000 เท่า จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงแน่นอน ซึ่งเอไอเอสได้สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานีฐานมากกว่า 8,000 ชุมชน

 

ล่าสุด เอไอเอส ยังได้นำนวัตกรรม สมอลเซลล์ (Small Cell) มาเสริมจุดที่มีความต้องการใช้งานดาต้าเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นนำเข้ามาเสริมในช่องว่างจุดเล็กๆ ในแต่ละพื้นที่ เบื้องต้นจะนำร่องติดตั้งจำนวน 3,000 จุดทั่วประเทศภายในปีนี้ โดยเป็นการติดอุปกรณ์ให้รองรับความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ทุกแห่ง และคุณภาพเสียงระดับ HD Voice สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ ที่สำคัญการใช้งานที่อยู่บนคลื่นเดียว ย่อมทำให้เกิดความเสถียรมากกว่าการใช้งานหลายคลื่นในเวลาเดียวกัน

Share this Article: