เอเซอร์ เสริมศูนย์ย่อยกว่า 400 แห่งทั่วไทย พร้อมส่งทีมพัฒนาลงตลาดพม่า กัมพูชา ลาว

เอเซอร์ เสริมศักยภาพศูนย์ย่อยกว่า 400 แห่งทั่วไทยเป็นจุดรับซ่อม พร้อมเดินหน้าส่งทีมพัฒนาสู่ตลาดพม่า กัมพูชา ลาว หวังเป็นฮับอินโด ไชน่า 

 
ปรีชา ศุภปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า การวางกลยุทธ์ของเอเซอร์ด้านบริการหลังการขายในปีนี้จะผสานศักยภาพทุกด้านของเอเซอร์และปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการให้บริการ การบริหารระบบโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะระบบการรับ-ส่งอะไหล่ เครื่องซ่อม รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการให้ตรงความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขา โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการหลักของเอเซอร์ 11 แห่งทั่วประเทศ ,ศูนย์บริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ 28 แห่ง ,จุดรับ-ส่งสิ้นค้าซ่อมก่อนส่งศูนย์บริการ 19 แห่ง และเป็นศูนย์ที่ปรึกษาหลังการขายรายย่อย 413 แห่ง โดยเป้าหมายของปีนี้คือการพัฒนาให้ศูนย์บริการรายย่อยสามารถเป็นศูนย์รับซ่อมสินค้าได้ด้วย โดยการให้ความรู้ เข้าไปอบรมให้กับตัวแทนของศูนย์ต่างๆ ด้านเทคนิค 
 
สำหรับในภูมิภาคอินโด-ไชน่านั้น บริษัทได้มีพาร์ทเนอร์ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งไทยจะเป็นตัวกลางในการส่งทีมพัฒนาเข้าไปเสริมศักยภาพให้คู่ค้ามีบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคนิคมากขึ้น มองว่าตลาดในพม่ามีโอกาสเติบโตได้สูง และตอนนี้ก็เติบโตได้สูงที่สุด รองลงมาเป็นกัมพูชาและลาว 
 
"สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างมาตรฐานและศักยภาพของการบริการ เอเซอร์ได้สร้างทีมช่างเทคนิคให้มีความองค์ความรู้ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ผ่านการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเอเซอร์ประเทศไทยได้กระจายการให้บริการผ่านศูนย์บริการเอเซอร์เอง และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการจากเอเซอร์มากกว่า 470 แห่งทั่วประเทศ เอเซอร์เชื่อว่าการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่น และเป็นแรงผลักดันให้เอเซอร์เติบโตอย่างมั่นคง" ปรีชา กล่าว
Share this Article: