เอกชนรับลูกนโยบาย digital economy แต่ขอความชัดเจนในทิศทาง

เอกชน-ซิป้า เผยขานรับ digital economy ภาครัฐ เพียงแค่ขอความชัดเจนทิศทางทำงานรัฐบาล โดยซิป้ายังมั่นใจความพร้อมและเก่งพอรับนโยบายดังกล่าว

ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า ซิป้ายินดีตอบสนองนโยบายของรัฐ ดิจิตอล อีโคโนมี แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูทิศทางที่แน่ชัดของรัฐบาลก่อน ซึ่งความพร้อมของกองทัพคนทำงานซิป้านั้น มีความพร้อมพอสมควรและเชื่อว่าคนเก่งที่เรามีอยู่นั้นพร้อมทำงาน

 
 
จำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มองว่าปัญหาที่รัฐจะต้องมองก่อนมี 4 ประเด็น คือ 1.การแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอล อาทิ การส่งสินค้าในปัจจุบันยังคงต้องพึ่งพาการใช้กระดาษอยู่ ทั้งใบนำส่ง ใบเสียภาษี 2.การปรับเปลี่ยนมาตรฐานของโปรแกรมในแต่ละหน่วยงานให้เป็นแบบเดียวกัน เพื่อลดความยุ่งยาก เพราะปัจจุบันมาตรฐานของแต่ละที่ต่างกัน 3.เรื่องความปลอดภัย หากเป็นดิจิตอลทั้งระบบแล้ว ต้องมีหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบตัวตนแท้จริงของผู้ประกอบการด้วย 4.วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เอสเอ็มอี หรือเอกชน หันมาเห็นความสำคัญในการใช้งานดิจิตอลกับองค์กร
 
 
Share this Article: