เว็บไซต์จองตั๋ว Orbitz ระบบเก่าถูกแฮก กระทบแพล็ตฟอร์มจองตั๋ว และบัตรเครดิตผู้ใช้เกือบ 9 แสนราย

Orbitz เว็บไซต์จองตั๋วชื่อดัง เผยว่า ระบบจองตั๋วในระบบเก่าถูกแฮก กระทบข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้ที่จองตั๋วในช่วง 1 มกราคม 2016 ถึง 22 ธันวาคม 2017 แต่ไม่กระทบระบบใหม่

คาดว่าแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในการจองตั๋วจากบัตรเครดิตของผู้ใช้ Orbitz กว่า 880,000 ใบ ที่จองผ่านเว็บไซต์ Orbitz

Orbitz ผู้ให้บริการจองตั๋วในเครือ Expedia พบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการแฮกเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการของตน โดยแฮกเกอร์ได้ข้อมูลการจองตั๋วตั้งแต่ โดยเป็นข้อมูลจองตั๋วระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 22 มิถุนายน 2016 รวมไปถึง Partner programs ที่ใช้บริการระบบของ Orbitz ทำให้มีช่วงเวลาที่ถูกแฮกถคง 22 ธันวาคม 2017

Orbitz เผยว่า ข้อมูลบิลที่แฮกเกอร์ได้ไป มีทั้งชื่อ อีเมล์ เบอร์โทร ที่อยู่ เพศ แต่จากการตรวจสอบ ข้อมูลกำหนดการเที่ยว เที่ยวบิน ข้อมูลพาสสปอร์ต และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ถูกแฮก

ซึ่งจากแฮกในครั้งนี้ แฮกเกอร์เข้าถึงเว็บไซต์เวอร์ชั่นเก่า ส่วนระบบใหม่ไม่ได้รับผลกระทบ

ที่มา digitaltrends chicagotribune bloomberg

Share this Article:

ADVERTISMENT