เมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC) เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558

ผู้บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC นำทีมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558 “Active Citizen…พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

Share this Article: