เปิดรับสมัครแล้ว! การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2016

เปิดรับสมัครแล้ว! การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 ในหัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร. กันทิมา  กุญชร ณ อยุธยา (แถวนั่งกลาง) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (แถวนั่งขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร  และ อ่อนอุษา ลำเลียงพล (แถวนั่งซ้าย) นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12  True Young Producer Award 2016  ในหัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน" ชิงทุนการศึกษา,รางวัลทัศนศึกษาสัมผัสธรรมชาติ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลมูลค่ากว่า 360,000บาท   โดยทีมที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชม คอมเม้นท์ และแชร์สูงสุด จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากทรูมูฟ เอช อีกด้วย

โครงการฯ นี้เปิดโอกาสให้ นิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยการร่วมเสนอและถ่ายทอดแนวคิด มุมมองใหม่ๆ โดยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม  เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์และในสื่อสังคมออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ในหัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายนศกนี้  โดยผลงานภาพยนตร์โฆษณาของนิสิต นักศึกษาที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศทางช่องรายการต่าง ๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 25 ช่อง  สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  www.truevisionswecare.com, www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa และ www.trueplookpanya.com

Share this Article: