Special interview : เปิดมุมมองใหม่และวิสัยทัศน์การตลาดยุคดิจิทัล 4.0 ของผู้บริหาร CAT telecom

ปัจจุบันธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการบริการแก่ผู้บริโภคซึ่งหากมองลึกถึงความต้องการจะพบว่าความต้องการของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการด้านนี้ มีเป้าหมายแท้จริงเพื่อตอบสนองให้ผู้บริโภคทำกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จที่ต้องการ อาทิ ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้เพื่อการขายของ การดูหนังภาพยนตร์ เล่นเกมออนไลน์  แต่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันนั้นมีความต้องการที่มากกว่าความต้องการบริการอินเทอร์เน็ต

 

 

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT กล่าวให้สัมภาษณ์พิเศษกับ adslthailand ถึงวิสัยทัศน์การตลาด 4.0 และแผนงานในปี 2018  โดยมองว่า "ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการได้รับบริการที่มากกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้บริการ Cloud , ระบบเสียง และบริการดิจิทัลต่างๆ  ซึ่งทั้งหมดคือการอยู่กับข้อมูลในรูปของดิจิทัลและใช้งานข้อมูลโดยบริการอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเชื่อมบริการต่างๆกับผู้บริโภคได้อย่างราบรื่นเท่านั้น

 

บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ปรับตัวเองไปกับเทรนด์ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวของ Digital Transformation โดยเน้นให้น้ำหนักมากขึ้นทางธุรกิจดิจิทัล เช่น Cloud., loT, Big Data เนื่องจาก Digital หมายถึง Dataที่อยู่ในรูปแบบ Digital ซึ่งทางเราจะมีการวิเคราะห์แยกแยะ Data ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์"

 

ทั้งนี้ การพัฒนาบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นหมายถึงการใช้งานบนโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ ระบบการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้สามารถยืดหยุ่นตามปริมาณการใช้งานจริงของลูกค้า ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  เช่น ลูกค้าองค์กรที่เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างสาขาย่อยกับสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการรับส่งข้อมูลแต่ละสาขาแตกต่างกันและมีช่วงระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารจัดการโครงข่ายของเราจะสามารถยืดหยุ่นเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน Application ของผู้บริโภคได้ตลอดเวลา

 

บมจ.กสท โทรคมนาคม  มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสื่อสารให้คงเสถียรภาพมีความราบรื่นปลอดภัยสูงสุด เมื่อนำจุดแข็งนี้ผนวกกับวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร คือ ผู้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมชั้นนำของชาติ  จึงหมายถึงเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความแข็งแกร่งในด้านโครงข่ายโทรคมนาคม  โดยในปัจจุบันบริการ Cloud ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม คือรูปแบบหนึ่งของบริการดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงกับโครงข่ายโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่นสูงในการรับส่งข้อมูล และมีศักยภาพรองรับการให้บริการ Big Data ที่แนวโน้มขยายตัวอย่างมาก อีกทั้งการที่เป็น Cloud ภาครัฐมีความมั่นคงสูง และความปลอดภัยที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆใช้บริการมากขึ้นทุกปี โดยปีนี้บริการ Cloud และ Data Center ทำรายได้ 400 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 30%

 

ทั้งนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ขยายเพิ่มพื้นที่ศูนย์บริการ Data Center ทั้งที่ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชาและอาคาร CAT Tower บางรักชั้น 14 และชั้น 16 รวมความจุมากกว่า 3000 Racks พร้อมกระจายศูนย์บริการ Data Center รวม7แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าในอนาคตรัฐบาลไทยจะให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตั้งศูนย์ให้บริการ Data Center มีความจุมากกว่าระดับ 10,000 Racks

 

ด้วยจุดแข็งดังกล่าวการพัฒนาธุรกิจบริการของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จึงมุ่งพัฒนาบริการดิจิทัลที่อาศัยการวิเคราะห์ Big Data ของ Cloud เป็นหลัก  และเน้นการจับมือพาร์ทเนอร์ที่สามารถร่วมกันออกแบบบริการได้หลายรูปแบบตามต้องการ โดย บริษัทฯ พร้อมเปิดกว้างความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆกับพาร์ทเนอร์หลากหลายอุตสาหกรรมที่ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคม เช่น ความร่วมมือกับ บมจ.ปตท  และ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water) และพร้อมร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่จะนำบริการดิจืทัลเข้ามาทำตลาดร่วมกันโดยผนวกกับจุดแข็งที่เรามีคือความเชี่ยวชาญด้าน Implement และทีมตลาดทั่วประเทศ 

 

 

นอกจากนี้  ยังขยายธุรกิจบริการด้าน IoT (Internet of Things) ที่ต่อยอดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบCloud และการประมวลผล Big Data มาประยุกต์เป็นบริการอัจฉริยะต่างๆ  โดยเฉพาะด้าน Health care เช่น การติดอุปกรณ์ช่วยมอนิเตอร์ความดันเลือดหรือดูแลปัญหาสุขภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  ที่มีแนวโน้มความต้องการสูงทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

 

ขณะเดียวกัน ด้านคุณภาพการให้บริการ บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเป้าหมายยกระดับการให้บริการที่คล่องตัวในแบบของเอกชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CEM ที่จะดูแลเข้าถึงลูกค้าอย่างครบวงจรในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดเส้นทางตั้งแต่ Front end ถึง Back office 

 

กลุ่มลูกค้าของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่เป็นหลักและเติบโตสูงสุดคือลูกค้าองค์กรหรือกลุ่ม Enterprise เนื่องด้วยธุรกิจพยายามปรับตัวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดด้วยการใช้ดิจิทัลเซอร์วิสต่างๆ  เช่น ใช้บริการ Cloud เพื่อลดต้นทุนการเก็บข้อมูลเอง ซึ่งธุรกิจจำนวนมากที่ฝากข้อมูลกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานและมีต้นทุนค่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลที่ต่ำกว่าและมีความปลอดภัยสูง

ขณะที่กลุ่มลูกค้าทั่วไปตลาดเริ่มเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้บริโภคคือกลุ่มเดิมที่เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่นเท่านั้น ส่วนที่เรายังเติบโตในตลาดนี้โดยเฉพาะ my by CATเป็นเพราะกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการยังมีสัดส่วนน้อย และมีแคมเปญโปรโมชั่นออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

 

สำหรับบริการ C internet  ตั้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในจุดที่เรามีโครงข่ายเข้าถึง  ด้วยการพัฒนาบริการที่เต็มประสิทธิภาพและใช้ระบบ Universal communications (UC) คือการนำบริการโมบายล์อินเทอร์เน็ตทั้ง 3G และ 4G ,ระบบ Fixed-line และระบบเสียง ซึ่งทุกบริการจะนำมาประสานประสิทธิภาพร่วมกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น 

 

ส่วนพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีโครงข่ายรองรับลูกค้า ในอนาคตจะสามารถขยายเพิ่มด้วยการใช้ไฟเบอร์จากบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ จำกัด (NBN Co) ที่จัดตั้งโดยนำโครงข่ายของ บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.ทีโอที มารวมเป็นโครงข่ายกลางของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการขยายพื้นที่บริการให้ลูกค้าใช้งานได้เพิ่มขึ้น  การแยกงานโอเปอเรชันบางส่วนนี้ส่งผลดีคือ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะสามารถโฟกัสด้านธุรกิจให้เจาะลึกความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าได้มากขึ้น 

 

 

"ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งการขายบริการแบบ Wholesale และ my by CAT รวมกันกว่า 27,000 ล้านบาทต่อปี  รายได้กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาทต่อปี  และรายได้จากบริการ Digital Service และ Non-Telecom อื่นๆ  สำหรับกลุ่ม Didital Service ปีนี้เราได้เริ่มทำตลาดอย่างจริงจัง ตั้งเป้าสิ้นปีเติบโต 30% โดยจะทำรายได้ราว 300 ล้านบาท และคาดหวังว่าจะสามารถเติบโตเป็น 2 เท่าภายใน3 ปีข้างหน้า"  ดร.ดนันท์ ผู้บริหาร CAT กล่าวทิ้งท้าย

Share this Article:

ADVERTISMENT