เทรนด์ไมโคร เผยได้รับการจัดอันดับ ผู้นำ เรื่องการป้องกันภัยจากอุปกรณ์ปลายทาง

เทรนด์ไมโคร เปิดเผย ถูกจัดลำดับว่าเป็นผู้นำในเรื่อง Solution การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง

 

เทรนด์ไมโคร ผู้พัฒนา Software และ Solution เพื่อความปลอดภัย เผยว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับจากการ์ทเนอร์ให้อยู่ในกลุ่มผู้นำ ตามรายงานเมจิกควอแดรนท์ สำหรับ Platform การปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง และได้รับการจัดอันดับตลอดระยะเวลา 13 ปีทั้งได้ปรับปรุงสถานะให้ดีขึ้นและความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินการ

 “เราได้ทำการลงทุนและการปรับปรุงที่สำคัญๆ สำหรับเทคโนโลยีการปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง รวมถึงการควบคุมแอพพลิเคชั่น การตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูง การสร้างแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความเรียบง่ายในการติดตั้งและจัดการเอริค สกินเนอร์ รองประธานฝ่ายการตลาดโซลูชั่นของเทรนด์ไมโคร กล่าวด้วยโซลูชั่นใหม่ Smart Protection Suites รวมไปถึง Deep Security™ และ Deep Discovery™ เรา จึงมั่นใจว่าสถานะผู้นำของเทรนด์ไมโครตามที่ระบุในรายงานฉบับนี้จะช่วยยืน ยันถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของโซลูชั่นการปกป้องอุปกรณ์ปลายทางแบบ หลายเลเยอร์ที่เรานำเสนอ

รายงานเมจิกควอแดรนท์ของการ์ทเนอร์จัดอันดับผู้ผลิตเทคโนโลยีภายในตลาดที่เฉพาะเจาะจง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้นำ” (Leaders), “ผู้ท้าทาย” (Challengers),ผู้มีวิสัยทัศน์” (Visionaries) และ “ผู้เล่นในตลาดเฉพาะ” (Niche Players)  รายงานดังกล่าวระบุว่า บริษัทในกลุ่มผู้นำแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความพยายามที่สมดุลในด้านวิสัยทัศน์และการดำเนินการ  ความสามารถของผู้นำในด้านการป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง การปกป้องข้อมูล และ/หรือการจัดการ ช่วยยกระดับมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาด และสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรม

Solution อุปกรณ์ปลายทางของเทรนด์ไมโคร ช่วยปกป้องผู้ใช้และข้อมูลบน Server รวมไปถึง Application โดยรวมการรักษาความปลอดภัยทุก Layer เพื่อความเสี่ยง และช่วยรักษาความสอดคล้องกับกฏระเบียน และชื่อเสียงของธุรกิจ ท่ามกลาสภาพแวดล้อวภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยการได้รับข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามทั่วโลก และตรวจจับภัยต่าง ๆ ได้รวดเร็ว พร้อมหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผู้ใช้และการรวมเข้ากบัเครื่องมือตรวจสอบการละเมิด

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและจัดการ โซลูชั่นนี้นำเสนอการควบคุมและความสามารถในการตรวจสอบ เพื่อรองรับการตอบสนองต่อภัยคุกคามในลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยครอบคลุมระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งอย่างยืดหยุ่นภายในองค์กร บนระบบคลาวด์ และการติดตั้งแบบผสมผสาน (Hybrid)

นอกจากนี้ยังเพื่อความสะดวกในการติดตั้งจัดการ และควบคุมในการตรวจสอบเพื่อรองรับการตอบสนองภัยคุกคามในลักษณะการเชื่อมโยงกันครอบคลุมไปถึงระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Application ต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นภายในองค์กร บนระบบ Cloud และ Hybrid

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://resources.trendmicro.com/2015-Q1-Gartner-Magic-Quadrant-Update.html

 

Share this Article: