เตรียมริบคลื่น C - Band อเมริกาพร้อมนำคลื่น 3700 - 4200 MHz บางส่วนออกประมูล 5G

ล่าสุดคณะกรรมการ FCC ของประเทศสหรัฐอเมริกา ( ทำหน้าที่คล้าย กสทช. และ บอร์ด DE ของประเทศไทย ) ได้เตรียมพิจารณาการใช้คลื่นความถี่ 3700 - 4200 MHz เพื่อนำมาให้บริการระบบ 5G บนภาคพื้นดิน

 
การพิจารณาคลื่นความถี่ดังกล่าว คือ มีความกว้างมากกว่า 500 MHz ซึ่งเป็นแถบคลื่นความถี่ที่น่าจับจองเป็นอย่างมาก
 
ทั้งนี้ จะต้องนำคลื่นความถี่ในส่วนใบอนุญาตดาวเทียมคืน เพื่อนำไปออกใบอนุญาต 5G แทน โดยขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งหลังจากนั้นเรื่องจะเข้าสู่วุฒิสภาในการออกกฏหมายในการรับรองในขั้นตอนต่อไป
 
แผนการพิจารณาการใช้คลื่นความถี่ 3700 - 4200 MHz มีผลกระทบทันทีต่ออุตสาหกรรมดาวเทียม ได้แก่ การออกอากาศของเครือข่ายเคเบิลท้องถิ่นและการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม


 
3 ผู้ประกอบการดาวเทียมรายใหญ่ Intelsat, Intel และ SES ได้เรียกร้องให้ FCC ใช้คลื่น 3700 MHz เป็นจำนวน 100 MHz ซึ่งเพียงพอในการให้บริการ 5G ทางอุตสาหกรรมดาวเทียมอยากให้ FCC สนับสนุนการใช้คลื่นดาวเทียมบนย่านความถี่ 3700 - 4200 MHz โดยหากมีการคืนคลื่นความถี่นี้จริง ต้องจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากทางผู้ให้บริการดาวเทียมจะต้องย้ายลูกค้าไปยังความถี่ดาวเทียมใหม่ตามที่ FCC กำหนด ทำให้เกิดความยุ่งยากมากธุรกิจเกิดขึ้น


 
หลังจากนั้นต้องมีระยะเวลาของการย้ายคลื่นความถี่ดาวเทียมใหม่ เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเช่นกัน ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
 
ทาง Intelsat, Intel และ SES ยังไม่เห็นแผน FCC ในการจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด


 
T-Mobile ระบุถึงการพิจราณาการใช้คลื่นความถี่ 3700 - 4200 MHz ถือเป็นการจัดระเบียบคลื่นความถี่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
 
ที่ผ่านมาสมาคม Broadband Access Coalition, สมาคม Wireless Internet Service Providers Association (WISPA) และสมาคม Open Technology Institute (OTI) ได้สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เนื่องจากในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกายังคงใช้ช่องทางนี้ในการให้บริการเป็นจำนวนหลายล้านคนในหลายชุมชน และการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมสามารถลดช่องว่างในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการประมูลคลื่นความถี่ 5G โดยได้นำคลื่นความถี่ -


 
 
SK Telecom ได้รับใบอนุญาต 3.6 GHz - 3.7 GHz จำนวน 100 MHz
KT Telecom ได้รับใบอนุญาต 3.5 GHz ถึง 3.6 GHz จำนวน 100 MHz
LG U + ได้รับใบอนุญาต 3.42 GHz และ 3.5 GHz จำนวน 80 MHz
 
ข้อมูล  Radiomagonline  Radiomagonline  Fiercewireless  Spacenews  mpe
Share this Article:

ADVERTISMENT