เตรียมคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ใช้งานจริงเป็นวินาที ไม่เกิน 1 มี.ค. 58

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นชอบให้มีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริงเป็นวินาที 5 ค่ายมือถือ ลงมติพร้อมออกแพ็คเกจทางเลือกคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที ก่อนมี.ค.นี้ ขณะที่กสทช.ต้องการให้คิดวินาทีทุกโปรโมชั่นออกใหม่ ชี้รายได้จากการปัดเศษการโทรเป็นนาที 4,500 ล้านบาทต่อเดือน 

สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เรียกผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ,บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ,บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าหารือในประเด็นการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามการใช้งานจริง
 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงมติเห็นชอบรายงานศึกษา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สปช. พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยเสียงเห็นชอบ 211 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง หลังจากที่ได้รับฟังผลการศึกษาของ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธาน กมธ.ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมหารือ ทั้ง 5 ค่ายมือถือ เห็นด้วยและยินดีที่จะออกแพ็คเกจใหม่ที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที โดยจะออกมาให้เป็นแพ็คเกจทางเลือกให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกใช้ ซึ่งค่ายมือถือจะต้องออกแพ็คเกจใหม่ก่อนวันที่ 1 มี.ค.58นี้ และหลังจากมีแพ็คเกจใหม่ออกมา ค่ายมือถือจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบและสามารถเข้าตรวจสอบยอดการใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

 

ทั้งนี้ ปัญหาของค่ายมือถือ เป็นเรื่องของระบบการคำนวณอัตราค่าชำระ ซึ่งปัจจุบันคิดบนฐานที่เป็นนาที แต่ระบบนี้สามารถปรับโครงสร้างใหม่ได้ให้คิดเป็นวินาที แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม คาดว่า ภายในระยะเวลา 1 ปี จะสามารถทำให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าโทรที่คิดเป็นวินาทีตามจริงได้ทั้งระบบ 

 

กสทช. ร่วมกับ 5 ค่าย จึงได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้

1. ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีโปรโมชั่นใหม่ที่มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที โดยจะมีการออกโปรโมชั่นใหม่ไม่เกิน 1 มีนาคม 2558

2. สำหรับโปรโมชั่นเดิมที่ประชาชนใช้งานอยู่ ยังคงใช้งานต่อไปได้ แต่หากประชาชนเปลี่ยนใจไปใช้โปรโมชั่นใหม่ สามารถยกเลิกโปรโมชั่นเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. หลังจากที่ประชาชนเลือกใช้โปรโมชั่นใหม่ จะสามารถตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริงได้ทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตนเองใช้งานอยู่

 

ขณะที่ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการโทรคมนาคม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การคำนวณตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีนั้น จะเป็นประโยชน์กับคนที่โทรสั้น การออกแพ็คเกจใหม่จึงแก้ปัญหาที่มีการปัดเศษค่าโทรเป็นนาทีได้ แต่ตนมองว่า การคำนวณเป็นวินาทีนั้น ควรใช้กับทุกแพ็คเกจที่ออกใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ออกมาเพียงแพ็คเกจเดียวเพื่อเป็นทางเลือก แต่ค่ายมือถือมองว่าควรให้คนได้เลือกใช้ แต่ความจริงแล้วการคิดเป็นวินาทีจะทำให้คนโทรได้รับความยุติธรรมจ่ายเงินตามการโทรจริงไม่มีการปัดเศษ 
 
อีกทั้ง มูลค่าของรายได้ที่ค่ายมือถือได้รับจากการปัดเศษค่าโทรในแต่ละครั้งเป็นนาทีนั้น คิดจากโปรโมชั่นค่าโทรสูงสุดที่นาทีละ 1.50 บาท มีมูลค่ารายได้อยู่ที่ 4,500 บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนนี้เอง ที่ทำให้ค่ายมือถือมีปัญหาในการเปลี่ยนวิธีคำนวณให้เป็นวินาที นอกจากปัญหาของการปรับโครงสร้างระบบแล้ว 
 

 

โดย กสทช.มีอำนาจและสามารถออกประกาศตามพ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ได้ เพื่อบังคับค่ายมือถือให้มีการคิดอัตราค่าโทรเป็นวินาที เพราะในกฎหมายมีระบุไว้ อีกทั้งในการแก้ไขร่างประกาศการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ กทค.ได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้ ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปรับแก้ได้ อย่างไร อาจนำวาระเพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมใหญ่ กสทช.ในวันที่ 21 ม.ค.นี้ 

 

 

Share this Article: