เดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ติดตั้งระบบ“HMS Hotel Management System”

บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด (HIS MSC Co., Ltd.) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท Infor และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือMSC ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายระบบซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม “HMS Hotel Management System” 

 

อรุณ ต่อเอกบัณฑิต  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กิจชัย ยงไพโรจน์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด (HIS MSC Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท Infor และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือMSC ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายระบบซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม “HMS Hotel Management System” กับ สุรัตน์ แก้วดี ผู้จัดการทั่วไป และ เอกชัย ปัญญารุ่งเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์  (The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok Srinakarin)  เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 

 

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในย่านถนนศรีนครินทร์ ซึ่งมีจำนวนห้องพักทั้งหมดกว่า 465 ห้อง โดยได้มอบความไว้วางใจให้กับ บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด และบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเลือกใช้ระบบบริหารงานส่วนหน้า “HMS Hotel Management System” พร้อมด้วยระบบบริหารงานห้องอาหาร “Touch Point-Point of Sale Management System” และระบบบัญชี “Brita XL Financial Management System” ซึ่งบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบให้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการติดตั้งและจะเริ่มใช้ระบบจริงในเดือนตุลาคม ศกนี้

 

Share this Article: