เดลล์ และ อินเทล แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ แสนสุข สมาร์ท ซิตี้

เดลล์ และ อินเทล แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ แสนสุข สมาร์ท ซิตี้  ด้วยการนำอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) มาใช้ เพื่อนำระบบอัจฉริยะมาติดตามดูแลผู้สูงอายุ โดยมี ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สนธิญา หนูจีนเส้ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลง
 

ณรงค์ชัย คุณปลื้ม (คนกลาง)  นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ธเนศ อังคศิริสรรพ (ที่ จากขวา)  ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สนธิญา หนูจีนเส้ง   (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงความสำเร็จโครงการ แสนสุข สมาร์ท ซิตี้ โดยการนำอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) มาใช้ในโครงการนำร่อง เพื่อนำระบบอัจฉริยะมาติดตามดูแลผู้สูงอายุ โดยมีผศ.อภิเนตร อูนากูล (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ 1 จากซ้าย)  มาร่วมงาน ณ ห้องแอตแลนติค โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน เมื่อเร็วๆ นี้

Share this Article: