เจาะลึก Free WiFi โดย Google Station ความเร็วสูงถึง 18 Mbps ให้บริการทั่วประเทศเม็กซิโก

Google เปิดตัวบริการ Google Station ให้บริการครอบคลุมจำนวน 45 เมือง ด้วยจุดบริการ 60 แห่งทั่วประเทศเม็กซิโก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ WIFI ท้องถิ่นบนโครงข่าย Sitwifi ซึ่งจุดให้บริการนั้นอยู่บริเวณสถานที่ห้างสรรพสินค้าและสถานีขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีความต้องการใช้งาน Internet ปริมาณสูง


Google Station เป็นการให้บริการ WiFi สาธารณะ เพื่อให้ชาวเม็กซิกันสามารถใช้งาน Free Wifi ที่สมบูรณ์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลทาง Internet เพื่อการศึกษา อำนวยการดำเนินธุรกิจ และ การติดต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือรับชม Youtube เพื่อความบันเทิง

โดยในอนาคตจะมีการให้บริการเพิ่มเติมมากกว่า 100 แห่งภายในปี 2018   

สำหรับประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่ 3 ในการให้บริการ Google Station เนื่องจากประชากร 20 ล้านคนได้รับบริการอินเตอร์เน็ต แต่ 57 ล้านคน ยังไม่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึงและคุณภาพยังค่อยดี แม้ว่ามีการปฏิรูปด้านโทรคมนาคมในปี 2013- 2014 และมีการขอความร่วมมือจาก the Organization for Economic Co-operation and Development ก็ยังไม่สามารถทำให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ทั่วถึง


โดยก่อนหน้า Google Station มีการให้บริการในประเทศ อินเดีย ซึ่งให้บริการในมากกว่า 100 จุดสถานีรถไฟ โดยภายในปีเดียวมีผู้ใช้บริการ 8 ล้านคนในปี 2016 และอินโดนีเซียได้รับความสำเร็จอย่างดี

นอกจากนั้นการขยายฐานไปยังประเทศเม็กซิโกในการให้บริการ Google Station เป็นการบุกตลาดใหม่ที่พึ่งได้ใช้ Internet อย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ Google ในประเทศได้เพิ่มขึ้น การเข้าถึง Google Station เป็นบริการฟรี แต่มีการโฆษณา แผนที่การให้บริการ Google Station

Bitfeed ได้รายงานวิธีการใช้งาน Google Station ที่ครบถ้วน


1. เลือก WiFi ชื่อ Google Station - Sitwifi แล้วกดเชื่อมต่อ


 2. เมื่อเข้าสู้หน้า WiFi Login ให้กดปุ่ม START ( ข้างๆ คำว่า Google Station )

3. เมื่อไปสู่หน้า Connect to fast Wifi ให้กด Wi-Fi

 4. หลังจากนั้นก็สามารถเล่น Internet ได้ทันที

 โดยผลการทดสอบความเร็วที่ Bitfeed สามารถรับได้อยู่ที่ Download ได้สูงถึง 18 Mbps และ Upload ไม่ต่ำกว่า 23.96 Mbps

 
เรียบเรียง MAGAWN19
Share this Article: