เคเบิลอินเตอร์เน็ต DOCSIS ความเร็วที่เหนือกว่าอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ xDSL

"ความเร็ว" ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคนคำนึงถึงเมื่อขอบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรามักจะพบว่าความเร็วของอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ที่ได้ก็จะได้ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ เพราะขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างสถานที่ติดตั้งกับชุมสาย  ยิ่งระยะทางไกลจากชุมสายมากเท่าไร ความเร็วจะยิ่งต่ำลง โดยปกติแล้วอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ จะมีความเร็วไม่มากนัก คืออยู่ในช่วง 2-24 เมกกะบิตต่อวินาที เป็นตัวจำกัดความต้องการของผู้ใช้งาน

"ความเร็ว" ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคนคำนึงถึงเมื่อขอบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรามักจะพบว่าความเร็วของอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ที่ได้ก็จะได้ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ เพราะขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างสถานที่ติดตั้งกับชุมสาย  ยิ่งระยะทางไกลจากชุมสายมากเท่าไร ความเร็วจะยิ่งต่ำลง โดยปกติแล้วอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ จะมีความเร็วไม่มากนัก คืออยู่ในช่วง 2-24 เมกกะบิตต่อวินาที เป็นตัวจำกัดความต้องการของผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบความเร็วของเคเบิลอินเตอร์เน็ตที่ไม่ได้แปรผันตามระยะทาง จึงทำให้ได้ความเร็วที่สูงกว่าอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์หลายเท่าตัว โดยความเร็วของเคเบิลอินเตอร์เน็ตจะอยู่ระหว่าง 10-300 เมกกะบิตต่อวินาที  ดังนั้น เคเบิลอินเตอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ต้องการความเสถียรและความเร็วที่มากกว่า

ถือเป็นความสามารถที่โดดเด่นของ EPC 3928 Cisco Residence Wireless Gateway with Digital Voice เช่นกัน

EPC3928 Cisco Residence Wireless Gateway คือ เคเบิลอินเตอร์เน็ต (DOCSIS) ที่ทรงประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการหลาย ๆ อย่างพร้อมกันในตัวเดียว ทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, โทรศัพท์พื้นฐาน, 802.11n WiFi ทั้งความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ในเวลาเดียวกัน ด้วยความสามารถที่ครบครันของ EPC3928 จึงเหมาะสำหรับลูกค้าตามบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งต้องการโมเด็มที่มาพร้อมทั้งประสิทธิภาพอย่างเต็มพิกัด

สำหรับความเร็วของเคเบิลอินเตอร์เน็ต  Cisco EPC3928 สามารถให้บริการได้มากกว่า 400 เมกกะบิตต่อวินาทีสำหรับการดาวโหลด ส่วน 120 เมกกะบิตต่อวินาทีสำหรับการอัพโหลด ซึ่งจะเห็นว่าความเร็วการดาวโหลดของเคเบิลอินเตอร์เน็ตมากกว่าความเร็วของอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์หลายเท่าตัว

นอกจากนี้ ความเร็วที่เคเบิลอินเตอร์เน็ตมีมากกว่าแล้ว ยังสามารถให้บริการที่เสถียรกว่าอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์อย่างแน่นอน ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จากประเทศแถบอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย

Share this Article: