เคาะแล้ว! ค่าบริการมือถือใช้งานจริงคิดเป็นวินาทีเริ่ม 16 ก.พ. นี้ หรือไม่เกิน 1 มี.ค. นี้

กสทช. เคาะค่าบริการมือถือใช้งานจริงคิดเป็นวินาทีเริ่ม 16 ก.พ. 58 หรือช้าสุดไม่เกิน 1 มี.ค. 2558 นี้ แล้วแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (29 ม.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ราย (เอไอเอส ดีแทค ทรู TOT และ CAT) มาประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการคิดค่าโทรศัพท์มือถือตามการใช้งานจริงเป็นวินาที 

 

 

 

ผลการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ทุกโปรโมชั่นที่ออกใหม่นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2558 หรือช้าสุดไม่เกิน 1 มี.ค. 2558 (แล้วแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการ) จะต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการทั้งหมดที่กำหนดต้องไม่เกินที่สำนักงาน กสทช. กำหนดไว้ นั่นคือ สำหรับ 2อัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที และสำหรับ 32.1 GHz อัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน 84 สตางค์ต่อนาที

2. การโทรออกครั้งแรก หรือ Set Up Call หรือ การโทรออกสำเร็จ จะมีการกำหนดไว้ในโปรโมชั่นหรือไม่แล้วแต่ผู้ประกอบการ แต่ในกรณีที่กำหนดไว้จะต้องไม่เกิน 30 วินาที ซึ่งเป็นต้นทุนในการโทรสำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น

3. หลังจากที่มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาหากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะใช้โปรโมชั่นใหม่ สามารถติดต่อเปลี่ยนไปใช้บริการได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ให้บริการจะปฏิเสธไม่ได้ ยกเว้น กรณีที่เป็นโปรโมชั่นผูกติดกับสินค้าหรือบริการอื่น ซึ่งยังไม่ครบสัญญาในการผ่อน หรือชำระเงิน ก็จะต้องรอให้มีการผ่อนหรือชำระเงินเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนไปใช้โปรโมชั่นใหม่ได้

4. สำหรับผู้ที่ใช้โปรโมชั่นเดิม (ปัดเศษเป็นนาที) หากมีความประสงค์จะใช้งานโปรโมชั่นเดิมต่อไป ก็ยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนว่าจะใช้โปรโมชั่นใหม่หรือโปรโมชั่นเก่า

 

สำนักงาน กสทช. ย้ำด้วยว่าหลังจากมีการประกาศให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที ในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องสอบถาม หรือร้องเรียนเข้ามาอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจสำนักงาน กสทช. จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนให้ดีที่สุด หลังจากวันนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยขอให้สอบถามมายัง Call Center ของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 เพื่อสำนักงานฯ จะได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนด

Share this Article: