เครือข่ายผู้บริโภค ท้วงค่ายมือถือคิดค่าโทรเป็นวินาทียังแพง

เครือข่ายผู้บริโภค ออกโรงทักท้วงค่ายมือถืออีกระลอก กรณีคิดค่าโทรเป็นวินาทีแพง ยังไม่เป็นธรรม ส่งสัญญาณถึง กสทช. ให้ออกประกาศยุติการปัดเศษทุกโปรโมชั่น

 

รุจน์ โกมลบุตร ประธานอนุกรรมการฯ ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ในคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า กรณีที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกแพ็กเกจที่คิดค่าโทรเป็นวินาทีเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าโปรโมชั่นในลักษณะดังกล่าว มีอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เนื่องจากต้องจ่ายในราคาค่าบริการแพงขึ้น แต่สิทธิประโยชน์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับแพกเก็จเดิมที่ไม่คิดค่าโทรเป็นวินาที

 

ทั้งนี้ ขอปฏิเสธโปรโมชั่นใหม่ที่ผู้ให้บริการเสนอ และขอเรียกร้องให้ยุติการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยเลิกคิดค่าบริการด้วยวิธีการปัดเศษอย่างไม่เป็นธรรม และขอกสทช. ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค ควรสั่งการผู้ให้บริการเลิกคิดค่าบริการโดยการปัดเศษวินาทีเป็นนาทีในทุกครั้งของการโทรทันที

 

ชลดา บุญเกษม อนุกรรมการฯ ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม คอบช. กล่าวว่า หากเปรียบเทียบโปรโมชัน เช่น แพคเก็จ isecond 345 บาท โทรได้ 4,800 วินาทีต่อเดือน หรือ 80 นาที กับ แพคเก็จเดิม ismart 399 บาท โทรได้ถึง 150 นาทีต่อเดือน หากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว แพงขึ้นถึง 65.3 % อีกทั้ง โปรโมชั่นที่ออกมามีความซับซ้อน แสดงตัวเลขที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสามารถโทรได้มาก แต่ความจริงเมื่อคิดเป็นนาทีกลับน้อยกว่าแบบเหมาจ่ายของโปรโมชั่นที่มีอยู่เดิม  

 

โดยเอไอเอสมีการออกแพ็กเกจทั้งหมด 8 รายการ มีเพียงแพ็กเกจเดียวที่คิดค่าโทรเป็นวินาที โดยไม่ปัดเศษ ส่วนดีแทค ออกโปรมั่นวินาที มา 2 รายการและทรูออกเพียง 1รายการ ซึ่งเป็นโปรที่ไม่ปัดเศษ แต่เมื่อคำนวณเป็นนาที พบว่า ค่าบริการสูงกว่าที่ กสทช. กำหนดไว้ เช่น กำหนดคิดเป็น 1.67 สตางค์ต่อวินาที เมื่อโทรครบ 60 วินาทีหรือ นาที  เป็นเงินทั้งสิ้น 1.2 บาทต่อนาที ซึ่งเกินกว่าที่ กสทช. กำหนดไว้ที่  99 สตางค์ต่อนาที

 

ไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช. กล่าวถึงข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ว่า การคิดค่าบริการแบบปัดเศษวินาทีเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภค และเป็นการค้ากำไรเกินควร จึงเสนอให้ กสทช. ใช้มาตรการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค ห้ามผู้ประกอบการคิดค่าบริการในส่วนที่ผู้บริโภคไม่ได้มีการใช้งานจริงทั้งในส่วนที่เป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่ง กสทช. ควรรวมเรื่องการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในประกาศ การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยการอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา อันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ....

Share this Article: