อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา (Visionear) คว้ารางวัล Samart Innovation Award

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2 แสนบาท จากผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 2015

Share this Article: