อุตตม ลาออกจากรมว.ไอซีที เหตุเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ

อุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้ว  และได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี เหตุผลที่ลาออกเนื่องจากมีการนำเสนอ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้ว  และได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว เหตุผลที่ลาออกเนื่องจากมีการนำเสนอ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.เมื่อต้นเดือนมิถนายนที่ผ่านมา และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

ดังนั้น หากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปโดยปริยาย  จึงเป็นที่มาที่ นายอุตตม ต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

Share this Article: