อินทัช โดยโครงการอินเว้นท์ ยกทัพผู้เชี่ยวชาญแนะนำธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ความสำเร็จ

อินเว้นท์ (InVent) เข้าร่วมงาน “Start Up Thailand 2017 : Scale Up Asia”

เมื่อเร็วๆนี้ อินเว้นท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คิมห์ สิริทวีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุน อินเว้นท์ (InVent) เข้าร่วมงาน “Start Up Thailand 2017 : Scale Up Asia” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยีได้ระดมธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย และทั่วโลกแสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธอินเว้นท์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการร่วมทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพชั้นนำของไทยที่ลงทุนในด้านโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่สตาร์ทอัพที่สนใจ

ในงานนี้ อินเว้นท์ (InVent) ได้จัดเสวนาในหัวข้อ Build up business with corporate โดยได้ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในรูปแบบ Venture Capital ทั้งวงใน และดิจิโอ ได้แก่ ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์แนะนำร้านอาหารอันดับ 1 ของไทย ที่ได้ให้แนวคิดเรื่อง “ความดีสะสม” คือการทำธุรกิจโดยการมุ่งทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างองค์กร ส่วน นพพร ด่านชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการระบบชำระเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) อันดับ 1 ของไทยได้ฝากถึงการทำสตาร์ทอัพว่า “ให้ทำในสิ่งที่คุณชอบและทำให้มันดีจะทำให้องค์กรอื่นๆอยากมาร่วมงานกับเรา” นอกจากนี้ ผู้บริหารอินเว้นท์ได้แนะนำการบริหารระบบจัดการภายในขององค์กรและแนวทางการหาผู้ร่วมลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพอีกด้วย

Share this Article: